Undgå de allergener du er allergisk overfor

Det siger vel egentlig sig selv. Men alligevel er en grundig artikel i Journal of Allergy and Clinical Immunology inde på, at det i behandlingen af allergi er nødvendigt at bruge sin sunde fornuft.

Baggrunden er de seneste års mange artikler om anvendelsen af betræk, der holder husstøvmider og deres allergener væk fra allergikeren og visse artiklers manglende entydige dokumentation af effekt.

Som udgangspunkt nævner forfatteren, at der er lavet forsøg, hvor man flytter patienten væk fra det husstøvmidefyldte hjemmemiljø til f.eks. en hospitalsafdeling, hvor forekomsten af husstøvmider er meget lav. Disse forsøg dokumenterer alle, at de allergiske symptomer svinder, når patienten udsættes for en nærmest 100% allergen sanering.

Dernæst gennemgår forfatteren en række forhold i patientens nærmiljø, der kan være med til at vedligeholde en eksisterende allergi overfor husstøvmider. Det kan f.eks. være, at man får besøg eller selv besøger steder, hvor der ikke er allergisaneret i samme omfang som i eget hjem. Dette kan medføre at allergien blusser op og dermed negativt påvirker undersøgelsen af midetætte betræks effekt. Det understreges i artiklen, at der ikke er nogen sikker viden om passiv transport af husstøvmideallergen.

I to nye undersøgelser har man sammenlignet allergentætte betræk overfor almindelige betræk. En ulempe ved disse undersøgelser har været, at der blev saneret fuldstændig
ens i de to grupper. Det vil sige, at man har forringet midernes livsvilkår så radikalt i begge grupper, at det ikke har været muligt, at vise en sikker forskel på effekten af betrækkene i undersøgelsen.

Det må dog fastholdes, at der er flere undersøgelser, der viser en sikker positiv (signifikant) effekt på bronkial hyperreaktivitet i en række af de studier, der er gennemført for at bevise de allergentætte betræks effektivitet overfor husstøvmideallergener.

Endelig slås det fast, at jo mere radikalt man går til værks, desto bedre resultater kan man opnå.

Forfatterens konklusion er, at vi skal holde tungen lige i munden, når vi læser studierne og så skal vi dernæst bruge vores sunde fornuft.

Allergisanering er stadig hjørnestenen i behandling af allergiske patienter.

Skal behandlingen lykkes er det nødvendigt:

– at vide præcist, hvad patienten er allergisk overfor.

– at patienten uddannes til at tage vare på sig selv

– at have en overordnet plan for allergisaneringen af hjemmet, med henblik på at reducere allergenerne til et minimum.

Jo mere viden patienten har om årsagerne til sin allergi, desto bedre kan patienten undgå at blive udsat for allergener og dermed have det bedre, samtidig med at medicin og sygefravær reduceres.

Så – lær at undgå de allergener, du er allergisk overfor.

J. Allergy Clin
Immunol Vol 113, nr.3: 388-91

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.