Omfanget af allergiske luftvejssygdomme i Danmark.

Igennem årene er der både her i Danmark og i udlandet gennemført en række undersøgelser, der alle peger i samme retning – nemlig mod det faktum, at der sker en voldsom stigning i antallet af personer, der har allergiske luftvejssygdomme (høfeber og astma).

Årsagen til den allergiske reaktion er et allergen, der reagerer med vort immunsystem på en uhensigtsmæssig måde og bevirker, at personen, der kommer i kontakt med allergenet, enten får høfeber eller astma.

Ser man på de tal, der er fremkommet i en række danske undersøgelser, så viser det entydigt en stigning.

Årstidsbestemt høfeber er fra 1987 til 2000 steget fra 6,5 til 12,5%.

Ikke årstidsbestemt høfeber er i samme periode steget fra 4,0 til 7,5%.

Høfeber eller anden allergisk snue er steget fra 10 til 17,8% og

Astma er steget fra 3,2 til 5.9%.

Disse tal får forfatteren af denne oversigtsartikel til at fremhæve, at man må antage, at allergisk snue er den hyppigste kroniske sygdom blandt yngre voksne i Danmark!

Et andet interessant fund, der er gjort i undersøgelserne i Danmark, er at der ikke er en stigning i allergiske luftvejssygdomme blandt personer født før 1960. Dette står i modsætning til den gruppe, der er født efter 1960. I denne gruppe ses en stigning i omfanget af allergiske luftvejssygdomme. Man arbejder med en teori om, at forklaringen skal findes enten i miljøet eller i livsstilsfaktorer. En undersøgelse blandt grønlændere har vist, at der også her er sket en stigning i antallet af patienter med allergiske luftvejssygdomme. Det vil sige, at en mere vestlig livsstil medfører en øget risiko for udvikling af allergi og astma.

De uddannelsesmæssige og økonomiske forhold har også tidligere været tillagt en vis betydning for udviklingen af allergi. Stadig kan man se, at der er en højere forekomst af høfeber blandt personer med en høj uddannelse. (Det samme gælder ikke for astma)

Det er vigtigt, at få indkredset årsagerne til denne voldsomme stigning i antallet af allergikere, idet det er forbundet med et betydeligt ubehag for den enkelte, der rammes af disse sygdomme.
Forringet livskvalitet og fravær fra skole og job ses hyppigt.

Til slut slås det fast, at personer, der får høfeber, har en høj risiko for også at have eller få allergisk astma.

Ugeskrift for læger 166/14 – 28-03-2004.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.