Omfang af allergisk luftvejssygdom i Danmark

I Ugeskrift for Læger nr. 14/2004 kan man læse, at der er sket en markant stigning i antallet af personer, der har allergiske luftvejslidelser. Samtidig viser to danske undersøgelser , at der er markant flere, der udvikler allergiske luftvejslidelser i gruppen af personer født efter 1960 i forhold til gruppen født før 1960. Man antager at bl.a. livsstilsfaktorer kan være en medvirkende årsag.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.