Mere diesel – flere allergitilfælde

Salget af dieselkøretøjer stiger i Norge og det betyder, at luftens indhold af ultra fine partikler forøges. Diesel giver anledning til 100 gange så mange allergifremkaldende karbonpartikler end benzin.
Kilde: Forskning, Norge

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.