Monthly Archives: maj 2004

Det nytter at gøre en indsats for at begrænse allergenerne

Hos børn der allerede har udviklet allergisk sygdom kan allergenspecifik behandling have indflydelse på både symptomerne og på prognosen. Allergensanering kan reducere behovet for medicinsk behandling, og specifik immunterapi har potentiale til forebyggelse af udvikling af astma hos børn med allergisk høfeber. Således resulterede anvendelsen af et allergentæt madrasbetræk både i en tydelig helårs reduktion af husstøvmideallergen – koncentrationen i madrasserne og i en markant reduktion (50%) i behovet for inhalationssteroid. Ugeskrift for Læger 31-05-2004

Spændende resultater fra disputats skrevet af dansk overlæge

Kombinationen af allergi hos forældrene og forhøjet navlesnors-IgE gav den tydeligste advarsel om udvikling af svær allergisk sygdom indtil fem års alderen. Man fandt høj risiko-børn i familier, hvor enten begge forældre var disponeret for allergi eller hvor svær allergi fandes hos en af forældrene – kombineret med forhøjet navlesnors-IgE.
Ugeskrift for Læger 31-05-2004 Læs yderligere her

Astmarisiko ved smertemedicin

En del smertestillende medicin indeholder acetylsalicylsyre (bl.a.
Aspirin, Treo, Kodimagnyl) 20% af astmatikere er allergiske over for
dette stof. Acetylsalicylsyre kan (hvis man er allergisk over for det)
give voldsomme astmaanfald og forskere anbefaler, at man ved mærkning
advarer astmatikere mod risikoen. Dit liv -forår 2004. Se information på sundhed.dk

Luftfriskere kan give allergi

Luftfriskere indeholder ofte duftstoffer, som kan give kontaktallergi. Miljøstyrelsen har undersøgt 19 luftfriskerne for de 24 duftstoffer, som er på EU’s liste over sensibiliserende (allergifremkaldende) stoffer, der kan give kontaktallergi. Alle produkter indeholdt mindst ét af stofferne. Derfor skal man bruge næsen og gå langt uden om disse produkter og i stedet vælge udluftning og rengøring, som sikrer frisk luft uden bivirkninger som allergi og lignende. Forbrug.dk Se artikel fra politiken dec 2004

Allergifremkaldende stoffer i legetøj

Informationscenteret for Miljø&Sundhed har sammen med Teknologisk Institut undersøgt fem stykker legetøj med duft, og konklusionen er ikke til at tage fejl af: Alle indeholder allergifremkaldende stoffer. I de testede produkter blev fem af 26 stoffer, der er særligt allergifremkaldende fundet – heraf det ene i samtlige produkter. Tænk og Test 7. maj 2004