Monthly Archives: december 2004

Ny undersøgelse: 100.000 færre rygere i Danmark i 2004. Kun hver fjerde voksne ryger nu dagligt. En halv million har planer om at stoppe.

Den årlige undersøgelse om rygning gennemført blandt 4577 danskere for Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse dokumenterer, at vi fortsat er på rette vej.

25 procent af danskerne over 13 år ryger nu dagligt. Dette tal var sidste år 27 procent.

Blandt mænd rygere 28 procent dagligt (mod 30 procent sidste år)

og hos kvinderne er vi nede på 23 procent (mod 24 procent sidste år).

Tallene betyder, at der på et år er blevet ca. 100.000 færre rygere i Danmark.
Faldet i rygerandel ses i alle grupper fra ufaglærte arbejdere til højere funktionærer. Desværre er halvdelen af alle rygere (49 procent) nu storcigaretrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter om dagen. Sidste år var tallet 44 procent. Dette forklarer, hvorfor antallet af solgte cigaretter i Danmark ikke falder svarende til faldet i antallet af rygere.


Vandpiber et problem blandt unge!

Omkring 400.000 (9 procent), især unge, har prøvet at ryge vandpibe inden for det seneste år. Det store tal vækker bekymring, da vandpiberygning er lig så skadelig som anden rygning — og kan for mange unge blive vejen til nikotinafhængighed og en traditionel rygekarriere.


Flere røgfri miljøer ønskes.

De fleste har forståelse for, at passiv rygning er skadelig for helbredet, idet 86 procent har angivet dette (mod 79 procent sidste år). Det er dog kun to tredjedele, der ved at man kan få alvorlige sygdomme som kræft og hjertesygdom af passiv rygning. Et beskedent flertal blandt de adspurgte (52 procent for – 43 imod) går ind for, at der etableres flere røgfri miljøer, og at vi får en lov, der beskytter de ansatte mod udsættelse for passiv rygning på arbejdspladsen (48 procent for 44 mod). Det er især de unge under uddannelse, der støtter tanken om en lov (62 procent).


Flere røgfri hjem og arbejdspladser

Udviklingen går i retning af flere røgfri miljøer og mindre passiv rygning.
Næsten hver fjerde (23 procent) bor nu i et totalt røgfrit hjem (mod 20 procent i 2003).
Rygeregler er indført på 70% af arbejdspladserne.
26 procent angiver, at der på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution er forbud mod at ryge inden døre (21 procent i 2003).
Indføres der rygeregler følges de, oplyser 94 procent.

Det private arbejdsmarked halter dog bagefter, idet det kun er 55 procent af de privatansatte mod 83 procent af de offentligt ansatte, der er omfattet af regler, der begrænser rygning på arbejdspladsen.
Hele 34 procent af de privatansatte og 25 procent af de offentligt ansatte er dagligt udsat for passiv rygning.

En halv million rygere har planer om rygestop
Hver femte ryger (19 procent) siger, at debatten om passiv rygning har øget deres motivation til at stoppe,
og 40 procent — svarende til en halv million — har planer om at gøre noget ved det.
Heraf vil de 90.000 gøre et forsøg i forbindelse med nytåret. Halvdelen af de rygere, der har planer om at stoppe, vil gerne have hjælp til det.


Hjælp til rygestop

Oplysninger om gevinsterne og hjælp til rygestop — herunder rådgivning og gratis materialer — kan fås flere steder — blandt andet på
Sundhedsstyrelsens STOP-linie 80 313131

og på følgende hjemmesider:
www.cancer.dk/,
hjerteforeningen.dk/,
lunge.dk,
sst.dk/


PLS Rambøll gennemførte undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse i november-december 2004

Overfølsomhed over for mad

Hvad er symptomerne, når man er overfølsom over for mad? Hvilke
fødevarer er typisk årsagen? Hvor mange er overfølsomme? Og hvordan får man stillet diagnosen? Disse og mange andre spørgsmål kan man få svar
på i en ny pjece. Pjecen er udgivet af Fødevarestyrelsen i samarbejde
med Sundhedsstyrelsen, Astma-Allergi Forbundet og Danmarks
Fødevareforskning. Læs mere

Atopi og arvelighed

Det er velkendt, at hvis begge forældre har atopi, har deres børn en øget risiko for også at udvikle atopi. I et amerikansk studie har man undersøgt denne sammenhæng grundigere, idet man ønskede at finde ud af, om der var en sammenhæng mellem sygdomsmønsteret hos forældrene, og risikoen for at barnet efterfølgende udviklede atopi. Sygdomsmønsteret blev karakteriseret som enten vedvarende eller forbigående, alt efter om forælderen havde oplevet et enkelt astmaanfald eller stadig havde astma. I vurderingen af sygdomsmønsteret indgik også en registrering af, om forælderen havde fået sygdommen tidligt eller sent i deres liv.

Forskerne mente med denne viden at kunne fastslå mere specifikt, om der er forskel på atopi – en viden man mangler dokumentation for i dag. Man ønskede at kunne fastslå, om det at forældre tidligt havde fået astma og stadig havde det, gav barnet en større risiko for at udvikle astma/atopi.

Det er bevist gentagne gange, at hvis forældre har atopi, er der en større risiko for at deres barn får atopi. Dette studie belyser, at der især er en sammenhæng mellem faderens sygdomshistorie (især mht. astma) og risikoen for at barnet får atopi.

Desuden slår undersøgelsen fast, at når faderens atopi startede tidligt i livet og stadig eksisterer, er barnets risiko for at udvikle atopi større, end når faderen havde fået atopi senere i livet.

Forskerne i undersøgelsen mener, at denne viden er vigtig, når man vil forsøge at opdele atopi i forskellige typer. Nogle er mere alvorlige og nedarves lettere end andre. Desuden antydes det, at atopi sent i forældrenes liv er opstået som følge af miljøpåvirkninger og ikke udsætter barnet for den samme alvorlige risiko for at udvikle atopi.
J. Allergy Clin. Immunol 2004;114:1046-50.

Jensens Bøfhus i Viborg er helt super.

En ganske kort fortælling går ud på at jensens Bøfhus i Viborg er helt super. De har et rum på 1.salen som de flere gange har åbnet for os. Vi er en kæmpe familie på 9. Alle os søskende har børn med astma og allergi. Restauranten har ofte åbnet 1. salen for os. Problemet for os i familien er udelukkende tobaksrøgen. Selv når vi kun møder op 5 personer kan vi sagtens få lov til at spise ovenpå så vi undgår røgen og fyrfadslys. Så det er altså bare dejligt at vi kan komme ud at spise og at vore børn også kan leve som andre. Dem kan vi varmt anbefale.


MVH
Heidi og Claus