Sammenhæng mellem phthalater og atopi

En svensk undersøgelser påviser, at børn der udsættes for plastblødgørere er i risikogruppe for at udvikle eksem og allergi. Resultatet er tankevækkende, fordi anvendelse af plastblødgørere også tidsmæssigt falder sammen med øgningen af astma og allergitilfælde i den industrialiserede verden. Environ Health Perspect 2004;112

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.