Ny undersøgelse: 100.000 færre rygere i Danmark i 2004. Kun hver fjerde voksne ryger nu dagligt. En halv million har planer om at stoppe.

Den årlige undersøgelse om rygning gennemført blandt 4577 danskere for Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse dokumenterer, at vi fortsat er på rette vej.

25 procent af danskerne over 13 år ryger nu dagligt. Dette tal var sidste år 27 procent.

Blandt mænd rygere 28 procent dagligt (mod 30 procent sidste år)

og hos kvinderne er vi nede på 23 procent (mod 24 procent sidste år).

Tallene betyder, at der på et år er blevet ca. 100.000 færre rygere i Danmark.
Faldet i rygerandel ses i alle grupper fra ufaglærte arbejdere til højere funktionærer. Desværre er halvdelen af alle rygere (49 procent) nu storcigaretrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter om dagen. Sidste år var tallet 44 procent. Dette forklarer, hvorfor antallet af solgte cigaretter i Danmark ikke falder svarende til faldet i antallet af rygere.


Vandpiber et problem blandt unge!

Omkring 400.000 (9 procent), især unge, har prøvet at ryge vandpibe inden for det seneste år. Det store tal vækker bekymring, da vandpiberygning er lig så skadelig som anden rygning — og kan for mange unge blive vejen til nikotinafhængighed og en traditionel rygekarriere.


Flere røgfri miljøer ønskes.

De fleste har forståelse for, at passiv rygning er skadelig for helbredet, idet 86 procent har angivet dette (mod 79 procent sidste år). Det er dog kun to tredjedele, der ved at man kan få alvorlige sygdomme som kræft og hjertesygdom af passiv rygning. Et beskedent flertal blandt de adspurgte (52 procent for – 43 imod) går ind for, at der etableres flere røgfri miljøer, og at vi får en lov, der beskytter de ansatte mod udsættelse for passiv rygning på arbejdspladsen (48 procent for 44 mod). Det er især de unge under uddannelse, der støtter tanken om en lov (62 procent).


Flere røgfri hjem og arbejdspladser

Udviklingen går i retning af flere røgfri miljøer og mindre passiv rygning.
Næsten hver fjerde (23 procent) bor nu i et totalt røgfrit hjem (mod 20 procent i 2003).
Rygeregler er indført på 70% af arbejdspladserne.
26 procent angiver, at der på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution er forbud mod at ryge inden døre (21 procent i 2003).
Indføres der rygeregler følges de, oplyser 94 procent.

Det private arbejdsmarked halter dog bagefter, idet det kun er 55 procent af de privatansatte mod 83 procent af de offentligt ansatte, der er omfattet af regler, der begrænser rygning på arbejdspladsen.
Hele 34 procent af de privatansatte og 25 procent af de offentligt ansatte er dagligt udsat for passiv rygning.

En halv million rygere har planer om rygestop
Hver femte ryger (19 procent) siger, at debatten om passiv rygning har øget deres motivation til at stoppe,
og 40 procent — svarende til en halv million — har planer om at gøre noget ved det.
Heraf vil de 90.000 gøre et forsøg i forbindelse med nytåret. Halvdelen af de rygere, der har planer om at stoppe, vil gerne have hjælp til det.


Hjælp til rygestop

Oplysninger om gevinsterne og hjælp til rygestop — herunder rådgivning og gratis materialer — kan fås flere steder — blandt andet på
Sundhedsstyrelsens STOP-linie 80 313131

og på følgende hjemmesider:
www.cancer.dk/,
hjerteforeningen.dk/,
lunge.dk,
sst.dk/


PLS Rambøll gennemførte undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse i november-december 2004

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.