Risici ved brug af hudcremerne Elidel og Protopic mod eksem

De amerikanske myndigheder har siden 2002 modtaget 29 rapporter om tilfælde af hud- og lymfekræft hos patienter i behandling med Elidel og Protopic. Syv af disse rapporter beskrev kræfttilfælde hos børn. Der er ikke påvist sammenhæng mellem kræfttilfældene og de to cremer, men de amerikanske myndigheder vil undersøge sagen nærmere. Også i EU er man … Læs mere Risici ved brug af hudcremerne Elidel og Protopic mod eksem

Forebyg allergi

Igennem de seneste år er det bevist i undersøgelser, at vi som ganske almindelige mennesker er i stand til at tage mange forholdsregler, der kan medvirke til, at vi undgår at udvikle allergi (primær profylakse), eller at vi nedsætter risikoen for at få allergi, ved at undgå de allergener (sekundær profylakse), vi ved, gør os … Læs mere Forebyg allergi

Hvad taler de om

Sensibilisering, IgE-medieret allergi, atopisk sygdom. Der er mange fagord i debatten om allergi. Men det medfører heldigvis ikke at lægerne bliver mere forvirrede, snarere får de i stadig højere grad indkredset sygdommene. De opnår samtidig at blive stadig mere afklarede om, hvem de kan hjælpe med forebyggelse (bl.a. allergisanering/allergivaccination) og medicin, og hvem der alene … Læs mere Hvad taler de om