Hvad taler de om

Sensibilisering, IgE-medieret allergi, atopisk sygdom. Der er mange fagord i debatten om allergi. Men det medfører heldigvis ikke at lægerne bliver mere forvirrede, snarere får de i stadig højere grad indkredset sygdommene. De opnår samtidig at blive stadig mere afklarede om, hvem de kan hjælpe med forebyggelse (bl.a. allergisanering/allergivaccination) og medicin, og hvem der alene kan hjælpes med medicin.

Overfølsomhed.
Sensibilisering er fagordet. En person er blevet udsat for et allergen. Personens immunapparat kan herefter reagere på dette allergen næste gang personen udsættes for allergenet. Det er vigtigt at bide mærke i at immunapperatet kan reagere – for det vil ikke altid ske. Kun for allergikere – som så siges at være sensibiliserede/overfølsomme overfor allergenet. Det kan ydermere slås fast, at ved overfølsomhed er det muligt at opnå den samme reaktion hos personen, hver gang denne udsættes for allergenet. De doser personen reagerer på, kan tåles af andre uden at give problemer.

Allergi.
Allergi beskriver så den reaktion personens immunsystem udløser. Det er vigtigt at bide mærke i at immunsystemet skal være involveret, før det kaldes allergi. Ellers vil der være tale om en ikke-allergisk reaktion.

Den allergiske reaktion kan så være udløst enten af IgE antistof eller andre typer antistoffer (ikke IgE udløste reaktioner).

Atopi.
Atopi er svært at oversætte og har endnu ikke et dansk navn. Men for lægen vil det betyde at patienten har enten en personlig eller familiær tendens til at producere (IgE-) antistoffer, som en reaktion på små doser allergener (ofte proteiner). Patienten vil desuden udvikle typiske allergiske symptomer i form af astma, høfeber eller eksem. Det vil kort sige alle de klassiske allergisygdomme.

Oversigt:


Overføl-
somhed

Allergisk
overfølsomhed
Ikke-allergisk overføl-
somhed
IgE udløst Ikke IgE udløst Patienterne har symp-
tomer der ligner
allergi, men der er
ingen reaktion fra
immunsystemet.
Atopisk
Astma
Høfeber
Eksem
Ikke atopisk
Insektstik
Parasitter
Lægemidler
Andre
Kontakteksem
IgG udløst allergi
Andre (lægemidler)

Den venste side af skemaet illustrerer den allergiske overfølsomhed. Her er immunsystemet involveret.

De patienter der har den type sygdom, der falder inden for dette område vil kunne opleve en bedring i deres sygdom ved at sanere i hjemmet. De vil også kunne have glæde af eventuel allergivaccination.

Fødevareallergi.
Fødevareallergi hos voksne er (næsten) altid allergisk. Det troede man ikke tidligere. Men det er vigtigt at få slået fast, fordi det vil være lettere at finde frem til forebyggende tiltag og en diæt, der er med til at give en bedre livskvalitet.

Kilde: Ugeskrift for Læger 167/6

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.