Monthly Archives: marts 2005

Atopisk Eksem Forening

Atopisk Eksem Forening blev stiftet 1. september 1992 og er en uafhængig patientforening. Foreningens medlemmer er personer med børneeksem/atopisk eksem eller pårørende til disse. Det er foreningens formål at forbedre forholdene for personer med atopisk eksem. Dette gøres ved at informere medlemmerne om forskningen inden for området, arrangere foredrag og udarbejde informationsmateriale om atopisk eksem.

Foreningen arrangerer foredrag af hudlæger, børnelæger, sundhedsplejersker, psykologer og alternative behandlere, alt efter medlemmernes ønsker. I de senere år har foreningen afholdt foredrag med læger, sygeplejerske, afspændingspædagog, zoneterapeut og biopat. Emnerne har været lysbehandling, behandling af atopisk eksem, nye behandlingsmetoder, smøremøde, myter om atopisk eksem, hvordan styrkes kroppen og immunforsvaret? Samt visualisering og hypnose.

Foreningen har speciallæge Urs Broby Johansen som præsident, og hvert år på foreningens generalforsamling afholder han sit “Skyd på Urs”, hvor deltagerne diskuterer indbyrdes, stiller spørgsmål til Urs og hinanden og får råd og vejledning. Det sker næste gang tirsdag den 24. maj 2005.

Foreningen udarbejder også informationsfoldere om atopisk eksem og udsender medlemsblad med artikler af fagfolk, patienter og pårørende. Desuden har foreningen sin egen hjemmeside, www.atopiskeksemforening.dk og et debatforum, hvor alle kan udveksle erfaringer og gode råd.

Som medlem i foreningen modtager man foreningens medlemsblad, Eksem, og invitationer til alle foredrag. Man får også indflydelse på foredragsemner og kan bede foreningen om hjælp og vejledning. For de fleste medlemmer er det vigtigste dog, at man får mulighed for at møde ligesindede, hvis erfaringer og gode råd ofte kan hjælpe nye eksempatienter.

Atopisk Eksem Forening har sit eget sekretariat, som kan kontaktes via e-mail
aef@atopiskeksemforening.dk. . Se desuden hjemmesiden, www.atopiskeksemforening.dk

I efteråret 2004 holdt foreningen et arrangement for børn og deres forældre i Experimentarium, hvor speciallæge Annemette Oxholm fortalte om atopisk eksem på en måde, som børnene forstod. Det indebar bla., at forældres “voksen-spørgsmål” blev “oversat” til et sprog forståeligt for børn, før der blev svaret. Arrangementet var en stor succes, hvor børnene også fik instruktion i at smøre korrekt ved brug af diverse vareprøver. Belønningen kom til sidst, hvor deltagerne havde nogle timer til fri afbenyttelse i Experimentarium.

Foreningen har lige søgt midler til at lave et lignende arrangement i Århus og håber meget, at dette kan blive en realitet i efteråret 2005.

I øjeblikket samarbejder Atopisk Eksem Forening med Novartis Healthcare A/S om udarbejdelse af en informationsbrochure om atopisk eksem, der skal henvende sig til unge og voksne. I den forbindelse “efterlyses” voksne med eksem, der har lyst til at fortælle deres historie, hvilket kan ske anonymt.Anne Skov Vastrup
Formand for Atopisk Eksem Forening

Mange har parfumeallergi

4 ud af 10 danskere er overfølsomme overfor parfume eller parfumerede produkter.Ca. 3% af disse er så hårdt ramt, at de har svært ved at passe et arbejde , hvis kollegaerne er for velduftende. Endelig er nogle så hårdt ramt, at de oplever at blive socialt handicappede. DR Nyhederne 15-03-05

Forekomsten af eksem er stigende

Der mangler professionelle og ensartet gennemførte undersøgelser, der kan forklare, hvorfor forekomsten af eksem stiger.

Arvelig genetisk disposition (at forældre er atopikere) forklarer ikke alene stigningen.

Miljøfaktorer spiller en væsentlig rolle for væksten i antallet af eksemtilfælde.
Der er højere forekomst af eksem i byerne.
Immigranter arver/overtager risiko-raten for udvikling af eksem fra det miljø de immigrerer til.
Der er en højere forekomst af eksem i børnefattige familier og i familier med høj social status.
Eksem er hyppigere i de industrialiserede lande end i U-landene.

Der er en endnu uafklaret forbindelse mellem eksem og infektioner.

Måske er der en øget risiko for at udvikle eksem, når man tidligt i barndommen har været ramt af infektioner.
Antibiotikabehandling kan medvirke til at forværre eksem.
Enkelte studier har vist, at probiotika har en beskyttende effekt i forhold til udvikling af eksem.

Disse forhold peger samstemmende på, at sammensætningen af bakteriefloraen i mave/tarm spiller en betydende rolle ved eksem.

Flere danskere plages af eksem

Antallet af danskere der er plaget af eksem, er stigende for både mænd og kvinder. I 1987 var 4,4% danskere over 16 år plaget af eksem inden for det seneste år, mens dette tal er steget til 6,2% i 2000. Stigningen er sket i alle aldersgrupper, men den relativt største stigning ses for de ældste mænd samt for de 25-44 årige kvinder. Generelt er eksem hyppigst blandt kvinder, idet 7,7% kvinder lider af eksem, mens 4,6% mænd siger, de er plaget af eksem.
Statens Institut for Folksundhed 10-03-05.

Ren luft til ungerne

Det er vigtigere end nogensinde at undgå at børn udsættes for tobaksrøg.

Dels bliver børn hyppigere syge, og dels risikerer de at udvikle luftvejssygdomme som astma og bronkitis. Der er nu samlet så megen viden om rygningens skadelige effekter at man kan sige at rygning:

er kræftfremkaldende
er årsag til hjerte-karsygdomme
forårsager luftvejssygdomme hos børn og voksne
skader det ufødte barn

Kigger vi så på de indsamlede resultater for tobaksrøgs indvirkning på børn kan man fastslå:

Børn udsat for passiv rygning bliver hyppigt syge

de angribes lettere af virus og bakterier
de er hyppigere forkølede
de får og bliver hyppigere indlagt for luftvejsinfektioner (astmatisk bronkitis)

Børn udsat for passiv rygning bliver alvorligere syge

de hårdest ramte kan udvikle astma
astmabørn får hyppigere anfald, når de udsættes for passiv rygning
astmabørn må tage mere medicin for at være symptomfri

;Aring;rsagerne til at børn rammes hårdere af de negative virkninger af tobaksrøg skal findes i barnet anatomi. Deres luftveje er snævrere end voksnes og derfor samler de lettere slim i luftvejene og irritationen af luftvejene bliver alvorligere.

Barnets samlede livskvalitet og sundhed er på spil, når voksne ryger, hvor børn færdes. Desværre er børnene ikke i stand til at undgå rygningens kedelige bivirkninger, hvis ikke de voksne omkring barnet, tager det ansvar på sig, at holde barnets omgivelser røgfrie.Konklusionen er derfor:

Ryg ikke i hjem, hvor der bor børn !

Sundhedsstyrelsen har sammen med Kræftens Bekæmpelse udgivet en fantastisk god brochure om dette tema. Ud over at fremlægge den seneste viden om tobaksrøgs negative indvirkning på børn, så gennemgår brochuren også metoder til at få voksne rygere i omgangskredsen til at indse, at børn bliver syge af røgen! Download brochuren fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Borgerinfo/Tobak) eller bestil den. Den er en fantastisk hjælp til at give rygere ny viden om konsekvenserne ved at ryge, hvor der er børn til stede.

Emnet er desværre tabu i mange familier. Rygere tager det som et tegn på hysteri når forældre beder om, at rygere går udenfor og ryger. Men med mere information om konsekvenserne peger brochuren på at:

Det er røgen – ikke rygerne – barnet skal undgå.