Ren luft til ungerne

Det er vigtigere end nogensinde at undgå at børn udsættes for tobaksrøg.

Dels bliver børn hyppigere syge, og dels risikerer de at udvikle luftvejssygdomme som astma og bronkitis. Der er nu samlet så megen viden om rygningens skadelige effekter at man kan sige at rygning:

er kræftfremkaldende
er årsag til hjerte-karsygdomme
forårsager luftvejssygdomme hos børn og voksne
skader det ufødte barn

Kigger vi så på de indsamlede resultater for tobaksrøgs indvirkning på børn kan man fastslå:

Børn udsat for passiv rygning bliver hyppigt syge

de angribes lettere af virus og bakterier
de er hyppigere forkølede
de får og bliver hyppigere indlagt for luftvejsinfektioner (astmatisk bronkitis)

Børn udsat for passiv rygning bliver alvorligere syge

de hårdest ramte kan udvikle astma
astmabørn får hyppigere anfald, når de udsættes for passiv rygning
astmabørn må tage mere medicin for at være symptomfri

;Aring;rsagerne til at børn rammes hårdere af de negative virkninger af tobaksrøg skal findes i barnet anatomi. Deres luftveje er snævrere end voksnes og derfor samler de lettere slim i luftvejene og irritationen af luftvejene bliver alvorligere.

Barnets samlede livskvalitet og sundhed er på spil, når voksne ryger, hvor børn færdes. Desværre er børnene ikke i stand til at undgå rygningens kedelige bivirkninger, hvis ikke de voksne omkring barnet, tager det ansvar på sig, at holde barnets omgivelser røgfrie.Konklusionen er derfor:

Ryg ikke i hjem, hvor der bor børn !

Sundhedsstyrelsen har sammen med Kræftens Bekæmpelse udgivet en fantastisk god brochure om dette tema. Ud over at fremlægge den seneste viden om tobaksrøgs negative indvirkning på børn, så gennemgår brochuren også metoder til at få voksne rygere i omgangskredsen til at indse, at børn bliver syge af røgen! Download brochuren fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Borgerinfo/Tobak) eller bestil den. Den er en fantastisk hjælp til at give rygere ny viden om konsekvenserne ved at ryge, hvor der er børn til stede.

Emnet er desværre tabu i mange familier. Rygere tager det som et tegn på hysteri når forældre beder om, at rygere går udenfor og ryger. Men med mere information om konsekvenserne peger brochuren på at:

Det er røgen – ikke rygerne – barnet skal undgå.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.