Allergimedicin til gravide og ammende

Har du allergi, så tal altid med din læge om, hvad du kan gøre inden, under og efter din graviditet for at undgå allergiske reaktioner.

Frygten:

Medicin skaber frygt for misdannelser og eventuelle allergiske reaktioner hos fosteret eller barnet.

Fakta er:

  • at det er meget sjældent at fostre eller børn påvirkes af medicin moderen indtager.
  • at omtrent halvdelen af gravide tager mindst et receptpligtigt præparat. Samtidig ved vi, at der fødes 15 børn om året med misdannelser forårsaget af medicin. Risikoen for at få et misdannet barn er altså meget lille.
  • at allergikere har sværere ved at blive gravide, når deres sygdom ikke er velbehandlet.


Astmabehandling af gravide.

Det er en overordentlig vigtigt som gravid astmatiker
at sørge for at ens astma er velbehandlet. Det er nødvendigt at fosteret gennem hele graviditeten får tilstrækkeligt med ilt. Er astmaen ikke velbehandlet, kan man risikere, at forsteret ikke får ilt nok, hvilket især er en risiko under astmaanfald.

Høfeber.

Mange gravide allergikere oplever, især i pollensæsonen, at være generet af deres allergi. Derfor kan det være nødvendigt at tage medicin mod høfebersymptomer, hvis man ikke er i stand til at minimere kontakten med allergenerne på andre måder.

De ældste høfeberpræparater på markedet er så gennemprøvede, at man ikke mener, at de indebærer risiko for fosterskader. Ulempen er, at disse præparater virker sløvende, så man må ikke køre bil eller betjene maskiner, når man behandles med disse midler.

Tabletter med cetirizin har været på markedet så længe, at man med en vis sikkerhed kan anvende disse under graviditet.

Lokalbehandling af høfeber.

Medicin til lokalbehandling af
høfeber, er antihistaminer, binyrebarkhormon eller anti-allergiske stoffer. Kendetegnende for disse er, at de anvendes og virker lokalt og derfor optages de kun i meget ringe grad i blodet.

Det anbefales til lokalbehandling af høfebersymptomer hos gravide, at anvende de præparater, der har været længst på markedet. Disse stoffers bivirkningsprofil er så velkendt, at de kan bruges uden risiko for fosteret. Til gengæld kan en vis tilbageholdenhed med anvendelse af de nyere præparater anbefales, indtil bivirkningsprofilen på disse er fuldstændig klarlagt.

For gravide allergikere gælder den samme regel som for alle andre gravide: “Tag kun medicin i samråd med lægen, og husk at gøre opmærksom på, at du er gravid.”

Kilde: Medicin med fornuft. 29-04-05

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.