Nikkel i mascara

Informationcenteret for Miljø & Sundhed har undersøgt 19 mascaraer for indhold af nikkel. Nikkel er forbudt som ingrediens i kosmetik, alligevel kan nikkel optræde i mascara, fordi det findes som urenhed i de anvendte farvestoffer. Alle de undersøgte mascaraer viste sig at have et nikkelindhold, som langt overskred den anbefalede grænseværdi. Brug af mascara vil … Læs mere Nikkel i mascara