Peanutallergi – forebyggelse?

– er det muligt at finde en urtemedicin, der kan forebygge anafylaktiske reaktioner?

Peanutallergi er i fremmarch. Man mener, at årsagen er, at peanut anvendes mere og mere som “skjult” ingrediens i rigtig mange fødevarer. I USA, hvor man i det hele taget anvender peanut mere end i Danmark, er peanut skyld i 2/3 af de fatale anafylaktiske chock.

I USA er af børn med peanutallergi fordoblet i perioden fra 1997 til 2002. I Danmark ser man også en stigning.

I dag er der ingen forebyggende behandling, og i modsætning til andre fødevareallergier, som man normalt vokser sig fra, er peanutallergi livslang. Er man blevet allergisk overfor peanut, er den eneste mulighed for at undgå allergiske reaktioner, at undgå enhver kontakt med peanut.

I og med at peanut anvendes stadig mere i fødevareindustrien, er denne ofte skjulte ingrediens et lurende problem for alle peanutallergikere.

Som ved alle former for allergi har peanutallergi en voldsom negativ effekt på livskvaliteten, ikke blot for det ramte familiemedlem, men også for resten af familien.

Der er undersøgt mange forskellige behandingsformer, men selv vaccinationsbehandling mod peanutallergi synes kun at virke, så længe injektionerne gives. Derefter ophører virkningen. Dette er stik modsat det, man ser ved f. eks vaccinationsbehandling mod græspollenallergi.

I bestræbelserne på at finde en alternativ behandling er man blevet opmærksom på en kinesisk urtemedicin, som i museforsøg har vist en god effekt ved allergiske reaktioner forårsaget af peanut. Desværre indeholder den originale medicin et par problematiske stoffer – disse stoffer har man forsøgt at fjerne fra urtemedicinen og det ser ud til, at man stadig opnår den allergidæmpende effekt uden de to problematiske ingredienser.

I et forsøg, hvor man anvendte den nye urtemedicin, viste det sig, at medicinen havde en forebyggende effekt på anafylaktiske reaktioner (forårsaget af peanut) i op til 5 uger. Forskerne mener, at det på den baggrund er realistisk at tro, at der vil kunne udvikles en urtemedicin til behandling af allergiske reaktioner på peanut.

Kilde: J. Allergy Clin Immunol 2005;171-78.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.