Monthly Archives: november 2005

Bedre varedeklarationer for fødevareallergikere

EU har indført nye regler, som gør det lettere for personer med fødevareallergi at læse varedeklarationerne. Alle fødevarer mærket efter den 25. november 2005 skal overholde de nye regler. Det betyder, at danskere med fødevareallergi nu får bedre mulighed for at undgå fødevarer, som indeholder det, de ikke kan tåle.

Allergifremkaldende ingredienser skal altid deklareres
Det vigtigste i de nye regler er, at de mest almindelige allergifremkaldende ingredienser altid skal fremgå af varedeklarationen på færdigpakkede fødevarer.

Det betyder fx, at en producent ikke længere kan nøjes med at skrive “vegetabilsk olie” på en vare, hvori der er anvendt jordnøddeolie. Her skal det nu fremgå af varen, at der er tale om jordnøddeolie, fordi jordnødder er med på listen over ingredienser, der altid skal mærkes. Begrundelsen er, at der kan være rester af protein i jordnøddeolien, som vil kunne give en allergisk reaktion hos mennesker med jordnøddeallergi.

Det skal altid fremgå af mærkningen, hvis en af følgende ingredienser er anvendt: mælk, æg, fisk, skaldyr, glutenholdige kornprodukter som hvede og rug, soja, jordnødder, nødder, selleri, sennep, sesamfrø samt konserveringsstofferne svovldioxid og sulfit.

25 procentreglen afskaffes

De nye regler betyder også, at den såkaldte 25 procent-reglen afskaffes, så alle ingredienser fremover skal stå på varen. 25 procent-reglen betød, at producenten ikke skulle oplyse om ingredienser, der indgik i en del af varen, hvis den udgjorde mindre end 25 procent af hele varen

EU-reglerne blev indarbejdet i den danske lovgivning i 2004. Producenterne har således haft et år til at forberede sig på den endelige ikrafttræden den 25. november 2005. Varer markedsført eller mærket før denne dato kan dog sælges, indtil lagrene er tømt. Forbrugerne vil derfor en tid endnu kunne finde varer på hylderne, som ikke er mærket efter de nye regler.

Læs mere om fødevareallergi og reglerne for mærkning på Fødevarestyrelsens hjemmeside


Mange har mistanke om fødevareallergi

Når man får en allergisk reaktion, er man ofte tilbøjelig til at tro, at det skyldes noget, man har spist. En undersøgelse foretaget af Allergicentret på Odense Universitetshospital viser imidlertid, at diagnosen fødevareallergi kun er korrekt hos en ud af tre, som selv tror, at de er allergiske overfor fødevarer. Hos de resterende skyldes symptomerne andre sygdomme f.eks astma, nældefeber eller maveproblemer. jp.dk 20.11.05.

Kemikalierne omkring os

EU har vedtaget en ny kemikalielov. Men hvis kemikalierne er markedsført før 1981, er de ikke omfattet af reglerne! Loven betyder kun få positive ændringer. Dog skal virksomheder udskifte et skadeligt stof med et mere sikkert stof, hvis det findes. Ikke mindst som allergiker er det altså stadig nødvendigt at være meget bevidst om, hvilke produkter man køber. De gode råd om at vælge produkter, der er miljømærkede, gælder stadig. De brancher der beskæftiger personer, der kommer i kontakt med allergifremkaldende kemikalier har fortsat et stort ansvar for at minimere brugen af eller helst helt afskaffe produkter, der kan medføre allergiske reaktioner. Berlingske 18-11-05.

Læs deklarationen grundigt

18 ud af 31 tilfældigt udvalgte deodoranter indeholder potentielt allergifremkaldende stoffer, viser en screening foretaget af Informationscenteret for Miljø & Sundhed (Baggrundsdokument 17. november 2005)

Mange danskere – ung som gammel – bruger deodorant hver dag. Deodoranter kan imidlertid indeholde stoffer, der kan være problematiske i forhold til allergi, sundhed og miljø, viser en screening fra IMS. Informationscenteret for Miljø og Sundhed.

230.000 danskere har kontaktallergi overfor kemiske stoffer

Allergi over for almindelige hverdagsprodukter som shampoo og fugtighedscreme er ikke forbeholdt danskere med særlig sart hud.

I dag lider mindst 230.000 voksne danskere af såkaldt kontaktallergi over for kemiske stoffer i kosmetiske produkter. Det er endda lavt sat, fordi det kun er beregnet efter de mennesker, der har taget en allergitest hos lægen. Det gør højst en tredjedel af de allergiramte, oplyser Videncenter for Allergi. Politiken.dk 09-11-05