Kemikalier på menuen

27 almindelige madvarer fra 7 EU-lande er testet for kemikalierester. Resultat: alle madvarer indeholdt rester af potentielt farlige kemikalier. Rapporten viser, at fødekæden er forurenet af menneskeskabte kemikalier. Selvom forskningen på dette område stadig er mangelfuld, peger videnskabsfolk på en mulig sammenhæng mellem kemikalieophobning og sygdomme som allergi, astma og hjertekarsygdomme. WWF Verdensnaturfondens nyeste kemikalierapport … Læs mere Kemikalier på menuen