Kemikalier på menuen

27 almindelige madvarer fra 7 EU-lande er testet for kemikalierester. Resultat: alle madvarer indeholdt rester af potentielt farlige kemikalier. Rapporten viser, at fødekæden er forurenet af menneskeskabte kemikalier. Selvom forskningen på dette område stadig er mangelfuld, peger videnskabsfolk på en mulig sammenhæng mellem kemikalieophobning og sygdomme som allergi, astma og hjertekarsygdomme. WWF Verdensnaturfondens nyeste kemikalierapport (Sept 2006): Chain of Contamination – The Food Link.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.