Fødevareallergi skal dokumenteres bedre

Flere og flere mennesker ser en sammenhæng mellem forskellige fødevarer og udvikling af allergi. Mange mennesker oplever forskellige reaktioner efter indtagelse af fødevarer – i en del tilfælde mener de pågældende, at de har fødevareallergi – uden at have det.

Der er indtil nu kun offentliggjort 6 studier, der på baggrund af provokationsforsøg, viser det reelle omfang af fødevareallergi. Disse studier er blevet gennemført efter vidt forskellige metoder, hvilket ikke gør det muligt at sammenligne resultaterne umiddelbart.

Indtil videre er langt de flest opgørelser baseret på spørgeskemaundersøgelser – og det viser sig at denne type opgørelse overvurderer problemets omfang. I det hele taget er de foreliggende undersøgelser over omfanget af fødevareallergi meget svære – for ikke at sige umulige – at sammenligne.

For at klarlægge problemets omfang har man fra Europæisk side iværksat en stor undersøgelse af forekomsten af fødevareallergi blandt børn og voksne. Ikke-allergiske reaktioner på fødevarer vil ikke blive taget med i opgørelserne.

Opgørelser af selvrapporteret fødevareallergi viser følgende tal for allergi overfor

  • mælk mellem 1,2% og 17%
  • æg mellem 0,2% og 7%
  • peanut og fisk mellem 0% og 2%
  • skaldyr mellem 0% og 10%
  • en eller anden fødevare mellem 3% og 35%

(J Allergy Clin Immunol 2007;120:638-46.)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.