Håndeksem – behandling og henvisning til allergologisk udredning

En undersøgelse af praktiserende lægers måde at behandle håndeksem på viste, at langt hovedparten af de adspurgte læger dels ville vælge, den rette styrke hormoncreme, og dels ville henvise patienten til speciallæge/allergologisk udredning. Denne fremgangsmåde svarer til principperne for behandling af håndeksem. På baggrund af en sygehistorie skulle lægerne – som led i undersøgelsen – … Læs mere Håndeksem – behandling og henvisning til allergologisk udredning