Håndeksem – behandling og henvisning til allergologisk udredning

En undersøgelse af praktiserende lægers måde at behandle håndeksem på viste, at langt hovedparten af de adspurgte læger dels ville vælge, den rette styrke hormoncreme, og dels ville henvise patienten til speciallæge/allergologisk udredning. Denne fremgangsmåde svarer til principperne for behandling af håndeksem. På baggrund af en sygehistorie skulle lægerne – som led i undersøgelsen – tilrettelægge en behandingsplan for patienten. 16% af lægerne ville vælge en svagere steroidcreme end anbefalet – hvilket ville kunne medføre underbehandling af patienten. 20% ville ikke umiddelbart sende patienten videre til allergologisk udredning. Forfatterne til undersøgelsen understreger, at patienten skal sendes til allergologisk udredning, hvis eksemet har varet længere end en måned. Ugeskrift for Læger 2007;169(34):2772-2776

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.