Astma og sport

I industrilandene har 7-10% af de voksne astma, og forekomsten er stigende. Internationale undersøgelser dokumenterer, at eliteidrætsudøvere hyppigere har astma og andre luftvejssymptomer end resten af befolkningen. Årsagerne til den højere astmaforekomst skal muligvis findes i eliteidrætsudøvernes vejrtrækningsmønster, træningsmiljø og træningsmængde. Ugeskrift for læger 10-12-2007

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.