Monthly Archives: august 2010

Børneeksem og daginstitutioner

I en tysk undersøgelse blev det påvist, at børn har en øget risiko for at få eksem, når de passes i daginstitution inden de er 2 år gamle. Undersøgelsen sammenlignede en gruppe børn fra det tidligere Østtyskland, og en gruppe børn fra Vesttyskland. I Østtyskland gik ca 55% af børnene i daginstiution før 2 års alderen i modsætning til kun 6% i Vesttyskland. Forskerne har ikke undersøgt hvilke faktorer, der kunne udløse eksem, men peger på, at der kan være forskellige muligheder: Børnene i institution bliver udsat for flere allergener og mikroorganismer, end de ville blive hjemme – desuden skal man være opmærksom på, at børnene i daginstitution også kan være udsat for stress – en faktor der påvirker vores immunsystem. Allergy 17 august 2010

Guideline for formaldehyd sikrer mod irritation i øjne og næse, astma og kræft

Irritation i næse og øjne, udvikling eller forværring af astma og udvikling af kræft i blandt andet næsen på grund af formaldehyd kan undgås, hvis koncentrationen af stoffet i indekli­maet ikke overstiger en fast grænse på noget tidspunkt af døgnet. Det viser en gennem gang af relevante videnskabelige resultater fra de sidste ti år, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter, NFA, har foretaget. Resultaterne er offentliggjort i to internationale videnskabelige tidsskrifter. Læs mere hos NFA 16-08-2010