Sammenhæng mellem børneværelsers dårlige luftkvalitet og allergi?

Danske forskere er i gang med at undersøge, hvilken betydning børneværelsers luftkvalitet har for bl.a. risikoen for at udvikle allergi. Desuden vil man undersøge om lumre børneværelser kan give øget skimmelvækst i værelserne. Foreløbige undersøgelser tyder på at luftkvaliteten er alt for ringe. Regelmæssig udluftning kan forbedre luftkvaliteten. ing.dk 09-09-2010