Blomstrende græs

graes
Registreringen af græspollen for 2016 viser, at der har været en tidligere blomstring set i forhold til de gennemsnitlige tal fra de foregående år.  DMI har en service, hvor det er muligt at følge udviklingen for de forskellige pollen- og svamperegistreringer set i forhold til den almindelige udvikling – så ved at se på de tal vil det være muligt at få en indikation på om blomstringen falder tidligere eller senere end normalen. Kilde: DMI

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.