Monthly Archives: juni 2016

Blomstrende græs

graes
Registreringen af græspollen for 2016 viser, at der har været en tidligere blomstring set i forhold til de gennemsnitlige tal fra de foregående år.  DMI har en service, hvor det er muligt at følge udviklingen for de forskellige pollen- og svamperegistreringer set i forhold til den almindelige udvikling – så ved at se på de tal vil det være muligt at få en indikation på om blomstringen falder tidligere eller senere end normalen. Kilde: DMI

Forebyggelse af peanut allergi

Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) er et stort studie foretaget i England. Formålet med studiet har bl.a. været, at finde ud af om det er muligt at introducere peanut tidligt i spædbarnets liv. To undergrupper af spædbørn fik enten peanut eller slet ikke fik peanut. Børnene blev inddraget i studiet fra de af 4 måneder til 11 måneder gamle. Resultatet af undersøgelsen er lovende, idet metoden ser ud til at kunne benyttes, som en forebyggende strategi uden den samtidig går ud over spædbørnenes lyst til fortsat at blive ammet eller påvirker deres ernæringsstatus negativt. Kilde

Der er siden offentliggørelsen af LEAP studiet fremkommet nogle kommentarer fra andre forskere, især har der været opmærksomhed om hvad meningen af  “tidlig introduktion” er og der er også fokus på vinduer – det betyder, at der er en snæver periode i et barns liv ,hvor introduktionen af fødevarer kan foregå uproblematisk.
Kommentar 1 – 

Kommentar 2 –

 

Pollensæson

Pollensæsonen nu i fuld gang. Her er gode råd til pollensæsonen:

 • Vær klar over hvilke pollen, der påvirker dig
 • Vær bevidst om, hvor høje pollenkoncentrationer du tåler.
  • Når koncentrationen af de pollen, du reagerer på, stiger, skal du til at begrænse dine udendørsaktiviter.
  • Skal du opholde dig udendørs, så vælg tidspunkter hvor pollenkoncentrationerne er lavest
 • Kig på vejrudsigten – de tørre og varme dage er de værste, når det gælder pollenkoncentrationer.
  • På de dage skal man såvidt muligt ikke planlægge udendørsaktiviteter.
  • Regn skyller pollen ud af luften.
  • DMI har gode detaljerede pollenvarsler.
 • Begræns mængden af pollen indendørs.
  • Hold vinduerne lukkede når pollenkoncentrationen er højest.
  • Anskaf evt. et ventilationsanlæg med pollenfilter.
  • Undlad at tage for mange grene og blomster ind i boligen.
  • Gennemfør regelmæssig rengøring.
 • Begræns transport af pollen udefra ind i huset.
  • Begræns transport af pollen udefra ind i huset.
  • Lad være med at tørre tøj ude i pollensæsonen.
  • Har man husdyr, skal man være opmærksom på, at de kan have meget pollen i deres pels. Dyrene skal ikke med op i sengen eller i møblerne, måske skal de have et skyl, inden de kommer ind.
  • Skift eventuelt tøj
  • Gå eventuelt i bad for at skylle pollen af hud og hår.
 • I bilen skal man holde døre og vinduer lukkede.
  • Få monteret pollenfilter i bilen
 • Hav antihistaminer og eventuel anden medicin klar.
 • Er man alvorligt plaget af pollenallergi, er det måske en ide, at drøfte med lægen, om vaccinationsbehandling kunne være en mulighed.

Gode råd i pollen-sæsonen

1. Hold dig orienteret om, hvor høj pollenkoncentrationen i luften er, ved at følge pollenmeldingerne.

2. Luft kun ud efter duggen er faldet om aftenen, om natten og i de helt tidlige morgentimer, på disse tidspunkter er pollenkoncentrationen lavest.

3. Tør ikke vasketøj udendørs i pollensæsonen.

4. Få pollenfilter i bilen, og hold ruderne lukket.

5. Undgå at tage blomstrende grene og planter, som kan afgive pollen, ind i hjemmet.

6. Brug solbriller, herved undgår du at få alt for mange pollenkorn i øjnene.

7. Få andre til at slå græsplænen for dig, hvis du lider af høfeber.