Kejsersnit og astma

Der har gennem de seneste år været en diskussion om årsagen til at børn født ved kejsersnit har en højere risiko for at udvikle astma. Det har været overvejet om bakteriepåvirkning i fødselsvejen kunne have en positiv effekt på det nyfødte barn. Et nyt europæisk studie har undersøgt forskellen på udvikling af astma i 3 … Læs mere Kejsersnit og astma

Antibiotikabehandling og fødevareallergi

Et amerikansk studie har set på sammenhængen mellem anvendelse af antibiotika i børns første leveår og risikoen for udvikling af fødevareallergi. Forskerne fandt en klar sammenhæng mellem brug af antibiotika og udvikling af fødevareallergi. Desuden antyder resultaterne at der er en højere risiko når barnet har fået flere kure i det første leveår. Endelig er … Læs mere Antibiotikabehandling og fødevareallergi

Allergi og erhverv

En tysk hjemmeside der giver dig mulighed for at udregne din risiko for at måtte stoppe med et bestemt arbejde beregnet ud fra en række helbreds- og familieoplysninger.  Det er muligt af beregne risikoen inden for disse fire områder: Astma, arbejdsbetinget allergi, håndeksem og høfeber. Kilde (artikel på engelsk om baggrunden for beregneren) og link … Læs mere Allergi og erhverv