Monthly Archives: februar 2017

Filaggrin og tør luft

Et internationalt hold af forskere ønskede at undersøge, hvilken effekt relativ luftfugtighed har på udviklingen af eksem. Forskerne fandt ud af at jo lavere luftfugtighed desto værre symptomer. En af årsagerne skulle findes i ændringer i hudens barrierefunktion, bl.a. ved at filaggrin nedbrydningen styres af den relative luftfugtighed. Jo tørrere miljø desto større nedbrydning, med det resultat at hudens barrierefunktion nedsættes. Kilde

Anvendelse af allergivaccination – opdatering på sikkerhed

Ved en gennemgang af artikler, der er offentliggjort i de senere år om allergivaccination, både som injektioner og tabletter, bliver det slået fast at det er en sikkerbehandlingsform. Det understreges at behandlingen skal gives af læger der er fortrolige med behandling af evt. anafylaktiske reaktioner. Disse kan stadig i sjældne tilfælde opstå i forbindelse med opstart af allergivaccinations behandling. Link

Svamp øger børns risiko for at udvikle astma senere i livet

Canadiske forskere har undersøgt bakteriesammensætningen i børns afføring og senere har de udvidet deres undersøgelsesområde til også at indbefatte børn fra Eucador. Deres resultater er meget interessante og understøtter igen hygiejnehypotesen.

Det viste sig at børn, der fik rent vand, hyppigere havde svampen “Pichia” i deres tarm, og dermed havde de en øget risiko for at udvikle astma senere i livet. Undersøgelsesmetoden for Pichia var ikke tilgængelig på det tidspunkt, hvor den canadiske gren af undersøgelsen blev gennemført, nu vil forskerne gå tilbage, og se om de kan finde en tilsvarende sammenhæng i Canada. Link til omtale af undersøgelsen