Børn med astma får unødvendig antibiotikabehandling

Ifølge ny forskning der offentliggøres under European Respiratory Society International Congress 2017 får børn med astma hyppigere penicillin på trods af, at der ikke er dokumentation for, at det vil forbedre deres situation.

Det er vigtigt at holde sig for øje at overforbrug af antibiotika kan medføre en øgning i resistens og unødvendig anvendelse kan øge risikoen for at børnene får infektioner der kan blive svære at behandle.

Forskerne nævner, at deres resultater antyder, at astmasymptomer bliver tolket som luftvejsinfektioner, eller at antibiotika gives præventivt, selv om der ikke er guidelines, der støtter denne behandling.

KILDE

Men det er et vanskeligt område fordi astmatikere (voksne) hyppigere får infektioner. KILDE og KILDE

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.