Livskvalitet, børn og unge med fødevareallergi

Et svensk, canadisk litteraturstudie har set på livskvalitet blandt børn og unge med fødevareallergi ref 1.

Forskerne viste at fødevareallergi nedsatte unges livskvalitet. I 11 af 14 studier som havde en kontrolgruppe, havde unge patienter signifikant lavere livskvalitet på mindst et af de målte områder. De største signifikante forskelle i forhold til kontrolgruppen, optrådte indenfor områderne Total livskvalitet, social funktion, følelsesmæssig funktion og fysisk funktion.

  • Forældre oplevede hyppigere end ders børn at deres barns fødevareallergi gav problemer
  • Mobning fandt sted hos 20 – 30% af de unge. Mange børn fortalte at allergien isolerede dem fra deres klassekammerater.
  • Mange unge udtrykte at de følte sig tilpas hjemme, med blev urolige/nervøse når de havde mindre kontrol i skolen, på restaurant eller under rejser.
  • Børn og unge havde en tendes til at nedtone deres begrænsninger og den negative fødevareallergien har på deres hverdag.
  • Jo tidligere i livet de unge havde fået diagnosticeret deres fødevareallergi jo større tendens var der til at de opfattede den som en del af livet hvorimod de unge der blev diagnosticeret senere i livet skulle kæmpe langt med med at få hverdag til at virke almindelig.
  1. Golding, MA, Batac, ALR, Gunnarsson, NV, Ahlstedt, S, Middelveld, R, Protudjer, JLP. The burden of food allergy on children and teens: A systematic review. Pediatr Allergy Immunol. 2022; 33:e13743. doi:10.1111/pai.13743

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.