KoMælksAllergi – KMA

Sundhedsstyrelsens anbefaling om at undgå komælksbaseret modermælkserstatning i første leveuge med henblik på at forebygge KMA er ikke baseret på valid evidens og kan meget vel føre til øget forekomst af KMA hos små børn. Dette citat er hentet fra Ugeskrift for Læger.

Det er et kontroversielt indlæg, som tager fat på en debat om dokumentationen for risikoen for at udvikle komælksallergi. Det bliver interessant at følge diskussionen.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.