Hvad er Dicillin-sagen og hvorfor kan den være interessant for dig?

Dicillin fra Sandoz 500 mg blev forurenet (efteråret 2022) med bakterier, der har en resistensegenskab. En resistensegenskab der medfører, at det er nærmest umuligt at behandle når patienten får en sygdom, der skal behandles med antibiotika. (KILDE 1)

Resistensegenskaben bekymrer selvsagt alle sundhedsmyndigheder verden over, fordi resistensegenskaben gør bakterier resistente overfor den gruppe antibiotika, der er reserveret til at behandle resistente bakterier. Kort sagt bakterierne har overhalet os indenom. Det har de kunnet, fordi de udveksler nyttige egenskaber – og for bakterier er en resistensegenskab særdeles nyttig, fordi de så ikke bliver slået ihjel eller begrænset.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark har sammen med Sandoz sandsynligvis lokaliseret smittekilden. Fordi en medarbejder ikke har overholdt hygiejnereglerne og som følge af utilstrækkelig rengøring af en børste i en kapselrensningsmaskine er bakterier med resistensegenskaben blevet overført til ydersiden af kapslerne i en række batches. (KILDE 2)

Potentielt kan ~ 15.000 – 30.000 personer være blevet udsat for bakterien med uønsket resistensegenskab. På nuværende tidspunkt har myndighederne i Danmark fortalt om ca. 25 sager, hvor der kan vises en sammenhæng mellem indtag af kapslerne fra de forurenede batches og resistensegenskaben. (KILDE 3)

Mange patienter med atopisk eksem bliver jævnligt behandlet med Dicillin og er derfor i risikogruppe, hvis de har indtaget Dicillin i perioden 23. august 2022 til den 4. februar 2023.

Bliver du syg, skal du oplyse lægen/hospitalet, hvis du i denne periode har fået Dicillin.

Smitten overføres via hænderne, hvorfor høj håndhygiejne kan være med til nedsætte risikoen for, at du overfører resistensegenskaben til andre i din omgangskreds.

Læs artiklen fra Ugeskrift For Læger om hvordan lægerne fandt sammenhængen mellem bakterierne og Dicillin fra Sandoz. (KILDE 4)

Følg Facebook-gruppen Dicillin patientgruppe – for tilbagekaldt medicin

KILDER:

  1. https://www.sst.dk/da/viden/Sygdomme/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/CPO_CPE (Hentet 12.4.2023 – Hvad sker der hvis jeg bliver smittet med CPO?
  2. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2023/kilden-til-forurening-af-dicillin-kapsler-er-fundet-med-stoerst-mulig-sandsynlighed/ (Hentet 12.4.2023)
  3. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2023/flere-tilfaelde-med-multiresistente-bakterier-efter-dicillinindtag (Hentet 12.4.2023)
  4. https://ugeskriftet.dk/nyhed/pa-jagt-efter-smittekilden-en-unik-resistens-som-vi-ikke-har-set

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.