Julens udfordringer for allergikere

Den søde juletid kan det være noget af et forhindringsløb for en allergiker. Nogle får allergiske reaktioner, når grantræet hentes ind i stuen, andre kan ikke tåle den traditionelle julemad. Vi har samlet nogle juletips og ideer samt opskrifter på alternative julelækkerier. Læs mere

Spændende astma forskning

Endotoxiner spiller muligvis en stor rolle i forbindelse med muligheden for at reducere udviklingen af astma. Det viser nyt forsøg fra Belgien, hvor forskerne har udsat mus for landskidt eller et mere stuerent alternativ. Musene udsat for landskidt fik ikke astma i samme omfang som kontrolgruppen. 4-9-2015 Kilde

Bricanyl Turbohaler tilbagekaldes

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at medicinalfirmaet AstraZeneca tilbagekalder et parti af Bricanyl Turbuhaler. En inhalator i partiet er tom, og indeholder ingen medicin. 5-8-2015 Kilde


En god ressource - på engelsk

Jeg fandt en spændende informationsside Informed Health Online, fremstillet i Tyskland oversat til engelsk. På siden er der mange gode oplysninger om allergi. Link  12-4-2014

Filter til næsen til forebyggelse af pollenallergi

Dansk forsker udvikler et filter, der kan placeres i næsen. Filteret opfanger pollen og nedsætter risikoen for høfeber. Kilde 7-3-2014

Nye behandlingstendenser - fødevareallergi

3 år efter en forsker udgav en oversigtartikel om fødevareallergi, der primært rådede til at holde sig fra fødevarer, der gav allergiske reaktioner, og være beredt på at skulle bruge sin epi-pen, gennemgår han de seneste 3 års forskning på fødevareallergiområdet. Det er helt nye tendenser. Artiklen fra 2013 fremhæver følgende risikofaktorer for udvikling af fødevareallergi:

  • D-vitaminmangel
  • indtagelse af usundt fedt
  • overvægt
  • høj hygiejne
  • tidspunkt for introduktion af nye fødevarer
Men - og det er vigtigt at holde sig for øje - gener og livsstilsfaktorer spiller en rolle.

En overraskende oplysning er, at skovflåtbid kan overføre stoffer fra dyr, der vil kunne medføre, at man kan udvikle fødevareallergi.

Endelig fremhæver forfatterne af artiklen, at der er et øget antal artikler, der viser positive resultater af sensibilisering overfor fødevarer. Dette vil, når der kommer flere positive studier på området, medføre helt nye retningslinjer på fødevareallergiområdet. Indtil de foreligger, er det vigtigt at følge lægens vejledning. Kilde 4-1-2014

Nye veje i eksemforebyggelse

En helt ny oversigtsartikel gennemgår den nuværende dokumentation for, hvordan eksem kan forebygges evt. behandles hos børn. Artiklen beskriver på hvilke områder, der er begyndende dokumentation for, at børn med eksem ikke skal holdes fra allergenerne, men at man i stedet skal styrke barnets immunsystem. Samtidig understreger artiklen, at det er vigtigt at støtte og styrke hudens barrierefunktion  - også på dette område ser der ud til at være opmuntrende studier på vej. Kilde 1-1-2014

Astma kan gøre det sværere at blive gravid

I et dansk studie har man undersøgt årsager til, at kvinder har svært ved at blive gravide. Af de 15.000 undersøgte kvinder var der omkring 900, der havde astma. Der var i undersøgelsen klare tegn på, at kvinder med astma havde sværere ved at blive gravide end andre kvinder. Kilde

Drop duftene - spændende oplysningskampagne

På denne hjemmeside kan du finde god information om parfumeallergi og MCS. 2.11.2013

Advarsel om MI som konserveringsmiddel

Både i Danmark og i flere andre lande i Europa er man bekymret for den stigning i antallet af allergiske reaktioner på stoffet methylisothiazolinone (MI). Videncenter for Allergi advarer mod stoffet og opfordrer til, at man undgår stoffet. Ud over at MI bliver brugt i kosmetik, bruges MI i en række andre produkter bl.a. maling. Kilde 19-10-2013

Ny bog om kemikalier i vores hverdag

Det Økologiske Råd har udgivet en ny bog om kemikalierne, der omgiver os i hverdagen, og som kan være med til bl.a. at forårsage allergi. Se mere hos Økologisk Råd

Phthalater kædes i en norsk undersøgelse sammen med risiko for udvikling af astma

I en norsk undersøgelse slår forskerne fast at især børns immunforsvar er særlig sårbart fordi det ikke er færdiudviklet. Phthalater udgør en særlig risiko idet det kan medvirke til at børnene lettere udvikler atopisk sygdom. Der er derfor grund til at fjerne eller kraftigt reducere gulvbelægning, legetøj og tøj, der indeholder phthalater. Environ Health Perspect. 2013;121(2):a59

Færre indlæggelser af astmabørn

I Danmark, England og Skotland ser man den samme tendens, at stadig færre børn indlægges med astma. Forskerne mener, at det er den nye rygelov, der er medvirkende. Især mener forskerne at en del af forklaringen skal findes i at markant flere danske hjem er blevet røgfri. Kilde 23.2.2013

Det er indsatsen værd

Ved at være meget omhyggelig med at undgå allergener i barnets første leveår, kan man forebygge astma i at bryde ud hos børn født af forældre, hvor enten den ene eller begge er allergiske. Effekten af denne vedholdende forebyggelse indsætter tidligt og holder sig indtil barnet bliver voksen (18 år). Kilde 31-12-2012

Graviditet, antibiotika og risiko for udvikling af astma

Der er en risiko for, at mødre, der under graviditeten har fået antibiotikabehandling, påfører deres barn en øget risiko for at udvikle astma. Kilde Berlingske Tidende 11-12-2012

Duftstoffer omdannes til allergener

Man er blevet opmærksom på at visse - ikke deklarationspligtige duftstoffer i plejeprodukter - kan omdannes til allergene stoffer. Læs mere på forbrugerkemi.dk 7-11-2012

Kosmetik og duftstoffer

Der kan være god grund til at gå udenom de parfumerede produkter, hvis du vil undgå allergi. EU’s eksperter har nemlig fastslået, at over 100 duftstoffer i kosmetik kan give allergi. De anbefaler, at forbrugerne får at vide, når et af stofferne findes i deres produkt. Kilde forbrugerkemi.dk 10-10-2012

Undersøg dine plejeprodukter

Der er nu to databaser over indholdsstoffer i plejeprodukter - Kemiinfo er etableret af Forbrugerkemi.dk og Kemilex er etableret af Astma-Allergi Danmark. Begge databaser giver præcis information om det produkt man evt. vil købe, indeholder stoffer, der kan give allergiske reaktioner. 2.10.2012

Virksomheder skal have bedre styr på deres varedeklarationer

Minister vil have bedre styr på allergi-mærkning. Ved en kontrolkampagne af fødevarer viste kontrolresultaterne, at ca. hver femte af de 1000 undersøgte fødevarer fra Norge, Finland, Sverige og Danmark indeholdt ingredienser, der kan skade allergikere uden, at det var mærket korrekt. I alvorlige tilfælde kan det være livstruende for de forbrugere, der er allergiske over for eksempelvis jordnødder. Det ønsker ministeren, at der bliver rettet op på. Kilde

Mere om pthalater og risiko for allergi og astma

En ny svensk undersøgelse af 2300 spædbørns urin har dokumenteret, at pthalater kan optages gennem huden, optages via lungerne og maden. Desuden fandt man også, at børn, der fra to-månedsalderen havde fået modermælkserstatning, havde et øget indhold i urinen af disse kemikalier sammenlignet med den gruppe børn, der udelukkende var blevet ammet. Kilde 4-6-2012