Børneeksem

Solveig Esmann, Elisabeth A. Holm, Christine Westergaard, Gregor. B.E. Jamec

Munksgaard Danmark

Bogens 1. del rummer en grundig, generel beskrivelse af atopisk eksem. Der forklares om symptomer, sygdomsudvikling, sygdomsaktivitet, komplikationer, behandling og prognose. Afsnittet giver bl.a. ved hjælp af mange fotos et klart billede af, hvordan atopisk eksem lokaliserer sig i de forskellige aldersgrupper, ligesom billederne giver et tydeligt indblik i, hvor forskelligt eksemet kan se ud fra person til person.

Bogens 1. del er meget detaljeret og hjælper læseren til at forstå, hvad atopisk eksem er for en sygdom, og hvordan den bør behandles. Afsnittet om forebyggelse af sygdomsaktivitet er spækket med praktiske råd og anvisninger på, hvordan eksemudbrud kan lindres eller helt undgås. Afsnittet om behandling forklarer grundigt de forskellige behandlingsmuligheders virkninger og bivirkninger, og også her er der mange “fif” om, hvordan man rent praktisk udfører de forskellige behandlinger så effektivt og praktisk som muligt. Også behandlingsformer, der ligger uden for det lægevidenskabelige område, omtales i dette afsnit.

Bogens 2. del er delt op i specifikke afsnit rettet mod henholdsvis børn, unge og voksne. Afsnittet om atopisk eksem hos børn indledes med informationer om forebyggelse. Senere i dette afsnit understreges vigtigheden af god hygiejne med et dagligt bad og efterfølgende omhyggelig indsmøring af huden med fugtighedscreme. Denne daglige rutine er af afgørende betydning. I afsnittet om behandling af atopisk eksem hos børn kommer forfatterne desuden ind på den – ofte ubegrundede – frygt, mange forældre nærer for at smøre deres børn med hormoncremer. Emner som nattesøvn, selvværd, kløe og uro samt koncentrationsbesvær bliver også omtalt i dette afsnit. Afsnittet afsluttes med informationer om muligheder for at dele erfaringer med andre forældre til eksembørn i forældregrupper, samt om tilbud om eksemskole, som findes flere steder i landet.

I afsnittet om atopisk eksem hos unge er der især lagt vægt på rådgivning omkring erhvervsvalg. Der tages også hul på svære problemer, som f.eks. det, at mange unge med atopisk eksem føler sig anderledes og har svært ved at acceptere deres sygdom.

I afsnittet for voksne med atopisk eksem nævnes, at selv personer der har haft eksem i en længere årrække, kan være utilbøjelige til at følge lægens anvisninger med hensyn til behandling med hormoncremer. Det slås i den forbindelse endnu en gang fast, at hormoncremer skal anvendes efter lægens forskrifter, for at man kan få det fulde udbytte af behandlingen.
Også emner som sygdomsaccept, sociale relationer og netværksgrupper omtales i dette afsnit.

Bogen afsluttes med et afsnit om tilskudsmuligheder samt et afsnit om lægevidenskabens vilkår. Endelig er der bagest i bogen en liste over nyttige adresser samt et stikordsregister.

Gennem hele bogen mærkes forfatternes store forståelse for eksempatienternes situation – også på det menneskelige plan.

Hele bogen er skrevet på en måde, som gør alle de mange oplysninger lette at forstå, og er en sand guldgrube af informationer for alle, der har atopisk eksem inde på livet.