>>>: Forebyggelse

– kan vi forebygge allergi?

Fiskeolie, graviditet og allergi

Australske forskere har undersøgt, om indtagelse af fiskeolie under graviditeten, kunne reducere risikoen for udvikling af allergi. Forskerne kunne ikke vise en sammenhæng mellem indtag af fiskeolie og en nedsat risiko for udvikling af allergi. Men der var et resultat, der overraskede dem – børnene af mødre, der havde indtaget fiskeolie under graviditeten, havde en mindre risiko for at udvikle overfølsomhed for husstøvmider. Kilde

Forebyggelse af allergi?

Der er en række faktorer, der kan være med til at øge risikoen for at udvikle allergi. Der er ikke meget vi kan gøre ved den genetiske arv, mens der er faktorer i vores miljø, som vi vil kunne øve indflydelse på.  Risikofaktorer kan bl.a. være:

 • Fast føde, mælk og soyamælk som introduceres til børn, inden de er 3-4 måneder gamle, kan medføre øget risiko for eksem og fødevareallergi.
 • Børn født om foråret har en øget risiko for udvikling af høfeber.
 • Udsættelse for passiv rygning

Især forekomsten af fødevareallergi er steget meget især hos yngre børn. Forklaringer på denne udvikling kan måske findes her:

 • Hygiejnehypotesen – vi lever alt for rent og giver ikke vores immunsystem udfordringer. Desuden mener nogle også, at vi efterhånden ikke udsættes nok for infektioner i barndommen.
 • Der forskes meget i sammensætningen af vores tarmbakterier – man mener, at mangel på gode tarmbakterier medfører en øget risiko for udvikling af allergi og en lang række andre sygdomme.
 • Vi præsenteres ikke tidligt nok for allergene fødevarer – der er fremkommet en del studier på det sidste, der antyder en positiv effekt når man giver småbørn meget små mængder af fødevarer man ellers betragter som allergifremkaldende – denne fremgangsmåde kan måske nedsætte risikoen for senere at udvikle reaktioner overfor denne fødevare. Disse forsøg er alle foretaget under lægekontrol. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man, når barnet er 4 mdr gammel, begynder man at introducere familiens mad for spædbarnet.
 • Nogle allergikere oplever, at de er blevet allergiske overfor bestemte fødevarer, fordi de er blevet udsat for allergenerne via hudkontakt –
 • Tilsyneladende er vi mere udsatte for at udvikle allergi, hvis vi lider af  D-vitaminmangel. Jo længere nordpå fra Ækvator, vi lever desto mindre udsættes vi for sol. I disse år er vi måske blevet alt for solforskrækkede, hvilket igen kan være med til, at vi ikke danner D-vitamin nok.
 • Medicin der begrænser mavesyre.

kilde 1
kilde 2

 

Fødevareallergi skal dokumenteres bedre

Flere og flere mennesker ser en sammenhæng mellem forskellige fødevarer og udvikling af allergi. Mange mennesker oplever forskellige reaktioner efter indtagelse af fødevarer – i en del tilfælde mener de pågældende, at de har fødevareallergi – uden at have det.

Der er indtil nu kun offentliggjort 6 studier, der på baggrund af provokationsforsøg, viser det reelle omfang af fødevareallergi. Disse studier er blevet gennemført efter vidt forskellige metoder, hvilket ikke gør det muligt at sammenligne resultaterne umiddelbart.

Indtil videre er langt de flest opgørelser baseret på spørgeskemaundersøgelser – og det viser sig at denne type opgørelse overvurderer problemets omfang. I det hele taget er de foreliggende undersøgelser over omfanget af fødevareallergi meget svære – for ikke at sige umulige – at sammenligne.

For at klarlægge problemets omfang har man fra Europæisk side iværksat en stor undersøgelse af forekomsten af fødevareallergi blandt børn og voksne. Ikke-allergiske reaktioner på fødevarer vil ikke blive taget med i opgørelserne.

Opgørelser af selvrapporteret fødevareallergi viser følgende tal for allergi overfor

 • mælk mellem 1,2% og 17%
 • æg mellem 0,2% og 7%
 • peanut og fisk mellem 0% og 2%
 • skaldyr mellem 0% og 10%
 • en eller anden fødevare mellem 3% og 35%

(J Allergy Clin Immunol 2007;120:638-46.)

Peanutallergi – forebyggelse?

– er det muligt at finde en urtemedicin, der kan forebygge anafylaktiske reaktioner?

Peanutallergi er i fremmarch. Man mener, at årsagen er, at peanut anvendes mere og mere som “skjult” ingrediens i rigtig mange fødevarer. I USA, hvor man i det hele taget anvender peanut mere end i Danmark, er peanut skyld i 2/3 af de fatale anafylaktiske chock.

I USA er af børn med peanutallergi fordoblet i perioden fra 1997 til 2002. I Danmark ser man også en stigning.

I dag er der ingen forebyggende behandling, og i modsætning til andre fødevareallergier, som man normalt vokser sig fra, er peanutallergi livslang. Er man blevet allergisk overfor peanut, er den eneste mulighed for at undgå allergiske reaktioner, at undgå enhver kontakt med peanut.

I og med at peanut anvendes stadig mere i fødevareindustrien, er denne ofte skjulte ingrediens et lurende problem for alle peanutallergikere.

Som ved alle former for allergi har peanutallergi en voldsom negativ effekt på livskvaliteten, ikke blot for det ramte familiemedlem, men også for resten af familien.

Der er undersøgt mange forskellige behandingsformer, men selv vaccinationsbehandling mod peanutallergi synes kun at virke, så længe injektionerne gives. Derefter ophører virkningen. Dette er stik modsat det, man ser ved f. eks vaccinationsbehandling mod græspollenallergi.

I bestræbelserne på at finde en alternativ behandling er man blevet opmærksom på en kinesisk urtemedicin, som i museforsøg har vist en god effekt ved allergiske reaktioner forårsaget af peanut. Desværre indeholder den originale medicin et par problematiske stoffer – disse stoffer har man forsøgt at fjerne fra urtemedicinen og det ser ud til, at man stadig opnår den allergidæmpende effekt uden de to problematiske ingredienser.

I et forsøg, hvor man anvendte den nye urtemedicin, viste det sig, at medicinen havde en forebyggende effekt på anafylaktiske reaktioner (forårsaget af peanut) i op til 5 uger. Forskerne mener, at det på den baggrund er realistisk at tro, at der vil kunne udvikles en urtemedicin til behandling af allergiske reaktioner på peanut.

Kilde: J. Allergy Clin Immunol 2005;171-78.

Flere udvikler livsfarlig peanut-allergi

Ny stor undersøgelse udført af forskere på AllergiCentret på Odense Universitetshospital viser, at antallet af danskere, der risikerer livstruende reaktioner ved indtagelse af peanuts, er steget til samme høje niveau, som man ser i f.eks. USA. Man har undersøgt 1900 personer og fundet, at 0,5-0,6 procent af disse udviklede peanut-allergi. Samme undersøgelse viste i øvrigt, at rå ærter kan være anledning til lige så alvorlige allergiske reaktioner som peanuts. berlingske.dk 06.04.04.