>>>: Peanut

Viden on forebyggelse om peanutallergi

Forebyggelse af peanut allergi

Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) er et stort studie foretaget i England. Formålet med studiet har bl.a. været, at finde ud af om det er muligt at introducere peanut tidligt i spædbarnets liv. To undergrupper af spædbørn fik enten peanut eller slet ikke fik peanut. Børnene blev inddraget i studiet fra de af 4 måneder til 11 måneder gamle. Resultatet af undersøgelsen er lovende, idet metoden ser ud til at kunne benyttes, som en forebyggende strategi uden den samtidig går ud over spædbørnenes lyst til fortsat at blive ammet eller påvirker deres ernæringsstatus negativt. Kilde

Der er siden offentliggørelsen af LEAP studiet fremkommet nogle kommentarer fra andre forskere, især har der været opmærksomhed om hvad meningen af  “tidlig introduktion” er og der er også fokus på vinduer – det betyder, at der er en snæver periode i et barns liv ,hvor introduktionen af fødevarer kan foregå uproblematisk.
Kommentar 1 – 

Kommentar 2 –

 

Peanutallergi – forebyggelse?

– er det muligt at finde en urtemedicin, der kan forebygge anafylaktiske reaktioner?

Peanutallergi er i fremmarch. Man mener, at årsagen er, at peanut anvendes mere og mere som “skjult” ingrediens i rigtig mange fødevarer. I USA, hvor man i det hele taget anvender peanut mere end i Danmark, er peanut skyld i 2/3 af de fatale anafylaktiske chock.

I USA er af børn med peanutallergi fordoblet i perioden fra 1997 til 2002. I Danmark ser man også en stigning.

I dag er der ingen forebyggende behandling, og i modsætning til andre fødevareallergier, som man normalt vokser sig fra, er peanutallergi livslang. Er man blevet allergisk overfor peanut, er den eneste mulighed for at undgå allergiske reaktioner, at undgå enhver kontakt med peanut.

I og med at peanut anvendes stadig mere i fødevareindustrien, er denne ofte skjulte ingrediens et lurende problem for alle peanutallergikere.

Som ved alle former for allergi har peanutallergi en voldsom negativ effekt på livskvaliteten, ikke blot for det ramte familiemedlem, men også for resten af familien.

Der er undersøgt mange forskellige behandingsformer, men selv vaccinationsbehandling mod peanutallergi synes kun at virke, så længe injektionerne gives. Derefter ophører virkningen. Dette er stik modsat det, man ser ved f. eks vaccinationsbehandling mod græspollenallergi.

I bestræbelserne på at finde en alternativ behandling er man blevet opmærksom på en kinesisk urtemedicin, som i museforsøg har vist en god effekt ved allergiske reaktioner forårsaget af peanut. Desværre indeholder den originale medicin et par problematiske stoffer – disse stoffer har man forsøgt at fjerne fra urtemedicinen og det ser ud til, at man stadig opnår den allergidæmpende effekt uden de to problematiske ingredienser.

I et forsøg, hvor man anvendte den nye urtemedicin, viste det sig, at medicinen havde en forebyggende effekt på anafylaktiske reaktioner (forårsaget af peanut) i op til 5 uger. Forskerne mener, at det på den baggrund er realistisk at tro, at der vil kunne udvikles en urtemedicin til behandling af allergiske reaktioner på peanut.

Kilde: J. Allergy Clin Immunol 2005;171-78.

Flere udvikler livsfarlig peanut-allergi

Ny stor undersøgelse udført af forskere på AllergiCentret på Odense Universitetshospital viser, at antallet af danskere, der risikerer livstruende reaktioner ved indtagelse af peanuts, er steget til samme høje niveau, som man ser i f.eks. USA. Man har undersøgt 1900 personer og fundet, at 0,5-0,6 procent af disse udviklede peanut-allergi. Samme undersøgelse viste i øvrigt, at rå ærter kan være anledning til lige så alvorlige allergiske reaktioner som peanuts. berlingske.dk 06.04.04.

Jordnøddeolie i d-vitamindråber

Peanutallergi er et stigende problem. Flere bliver allergiske overfor peanuts (jordnødder), som kan give meget alvorlige reaktioner. I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at d-vitamindråber til spædbørn kan indeholde jordnøddeolie (peanutolie). Så spørg på apoteket om hvilke dråber du skal vælge, hvis du vil undgå jordnøddeolien.