>>>: Allergivaccination

Nyheder om allergivaccination

Det nytter at gøre en indsats for at begrænse allergenerne

Hos børn der allerede har udviklet allergisk sygdom kan allergenspecifik behandling have indflydelse på både symptomerne og på prognosen. Allergensanering kan reducere behovet for medicinsk behandling, og specifik immunterapi har potentiale til forebyggelse af udvikling af astma hos børn med allergisk høfeber. Således resulterede anvendelsen af et allergentæt madrasbetræk både i en tydelig helårs reduktion af husstøvmideallergen – koncentrationen i madrasserne og i en markant reduktion (50%) i behovet for inhalationssteroid. Ugeskrift for Læger 31-05-2004

ALK-Abelló anbefaler nedsat dosis af injektionsbaseret vaccine mod græspollenallergi

Hørsholm, den 24. marts 2004

Pressemeddelelse

Allergivaccine-virksomheden ALK-Abelló har besluttet at nedsætte den anbefalede vedligeholdelsesdosis af selskabets injektionsbaserede vaccine mod græspollenallergi, Alutard® SQ 225 Phleum pratense. Vaccinens bivirkningsfrekvens er faldet, men efter ALK-Abellós vurdering har den ikke nået et tilfredsstillende niveau.

I foråret 2003 registrerede ALK-Abelló i Danmark en stigende rapportering af bivirkninger udelukkende relateret til en enkelt af selskabets allergivacciner  Alutard® SQ 225 Phleum pratense. Der var tale om kendte og velbeskrevne allergiske reaktioner, der alle kunne behandles med almindelig allergimedicin.

Omfattende analyser dokumenterede, at vaccinen overholder de godkendte specifikationer, der har været anvendt siden 1982. På baggrund heraf konkluderede
Lægemiddelstyrelsen, at stigningen i antallet af rapporterede bivirkninger således ikke kunne forklares ved ændringer i produktet.

ALK-Abelló opfordrede samtlige praktiserende læger og allergispecialister, som anvender produktet, til at være opmærksomme på bivirkninger og rapportere disse umiddelbart. ALK-Abelló indskærpede desuden retningslinierne for behandling, bl.a. gennem en opstramning af vaccinens produktresumè og indlægsseddel.

For høj bivirkningsfrekvens

ALK-Abelló har i løbet af efterår og vinter 2003-04 registreret et fald i bivirkningsfrekvensen i forhold til første halvår 2003. Men ALK-Abellós vurdering er, at bivirkningsfrekvensen for denne ene vaccine fortsat ligger på et for højt niveau sammenlignet med ALK-Abellós øvrige allergivacciner.

” Der er tale om normale bivirkninger ved allergivacciner, som læger og patienter kender og kan håndtere med allergimedicin. Men vi modtager stadig flere bivirkningsrapporter for denne ene græsallergi-vaccine, end for de mange andre vacciner mod f.eks. birkepollen- eller husstøvmideallergi. Derfor har vi valgt at nedsætte den anbefalede dosis,” siger ALK-Abellós administrerende direktør, Jens Bager.

På trods af, at vaccinen overholder de godkendte specifikationer, har ALK-Abelló meddelt samtlige danske praktiserende læger og allergispecialister, at den anbefalede vedligeholdelsesdosis af Alutard® SQ 225 Phleum pratense nedsættes fra 100.000 til 10.000 SQ-enheder. ALK-Abelló har forinden afstemt implementeringen af firmaets beslutning med Lægemiddelstyrelsen. Den nye anbefaling vil fremover fremgå af vaccinens produktresumè og indlægsseddel.

Verdens hidtil største kliniske studie af injektionsbaseret allergivaccination har dokumenteret, at også den lavere dosis på 10.000 SQ-enheder har en signifikant effekt og samtidig en betydeligt lavere bivirkningsfrekvens.

Baggrund

Allergivaccination er en behandling med kontrollerede doser af naturlige allergener, hvor patienternes immunforsvar gradvist vænnes til at kunne tåle det stof, de normalt er allergiske over for – i dette tilfælde græspollen.
Allergivaccination gives i form af subkutane (under huden) injektioner.

Bivirkninger ved allergivacciner er forbigående og forventede allergiske reaktioner, der skyldes, at patientens immunforsvar endnu ikke har vænnet sig til allergenet og fortsat reagerer allergisk ved kontakten med det stof, patienten ikke kan tåle. De typiske reaktioner er urticaria (nældefeber) og/eller angioødem (hævelser), der kan behandles medicinsk med almindelig symptomdæmpende allergimedicin. I sjældne tilfælde kan der  forekomme anafylaktiske reaktioner (allergiske straksreaktioner), der behandles af lægen med adrenalin.

Alutard® SQ 225 Phleum pratense er en injektionsbaseret allergivaccine mod græspollenallergi indeholdende naturlige allergener fra en enkelt græssort – engrottehale
(Phleum pratense). Vaccinen sælges primært i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Nedsættelsen af den anbefalede dosis af Alutard® SQ 225 Phleum pratense har ingen konsekvenser for udviklingen af ALK-Abellós tabletbaserede vaccine mod græspollenallergi, idet tabletten administreres sublingualt (under tungen), hvilket giver en mildere bivirkningsprofil.

Salget af Alutard® SQ 225 Phleum pratense udgør omkring 1% af ALK-Abellós omsætning.

Kontakt:
Administrerende direktør Jens Bager, ALK-Abelló, tlf. 45 74 74 45

ALK-Abelló er verdens førende virksomhed inden for allergivaccination, som i modsætning til traditionel allergimedicin ikke kun behandler allergiske symptomer, men også de underliggende immunologiske årsager til allergi.
Virksomheden arbejder målrettet på at forbedre behandlingstilbuddene til allergipatienter og læger – blandt andet ved at udvikle nye tabletbaserede og rekombinante allergivacciner. ALK-Abelló har over 1000 medarbejdere og datterselskaber i flere europæiske lande, USA og Kina. Virksomhedens hovedsæde og de primære forsknings- og produktionsenheder ligger i Hørsholm, nord for København. ALK-Abelló er en del af Chr. Hansen Gruppen (www.chr-hansen.com). Yderligere information kan findes på www.alk-abello.com.

Allergivaccination

Debatten for og imod allergivaccination fortsætter. Læge Jørgen Malling fra Allergiklinikken på Rigshospitalet mener, at de praktiserende læger burde gribe muligheden for, at vaccinere flere allergikere tidligere. Allergikerne kan derved undgå, at deres allergi forværres eller udvikler sig til astma. De praktiserende lægers formand mener, at allergivaccination for de milde allergiers vedkommende har for mange omkostninger og risici. Sundhed.dk 13-04-03

Allergi overfor bi- og hvepsestik

Undgå at blive stukket af bier og hvepse
– det er det bedste råd, især hvis du er allergisk overfor bi- eller hvepsestik. Episoden her i slutningen af september fra Århus, hvor mange personer blev stukket af gale gedehamse, er en advarsel om, at der her om efteråret er en større risiko for at blive stukket.

Årsagen kan søges i det faktum at hvepsene ikke længere har så let ved at skaffe føde. Derfor strejfer de mere om og er tilsyneladende mere irritable. Bierne skulle gerne være ved at være indvintrede og skulle ikke være det store problem længere.

Den allergiske reaktion på insektstik er enten en straks-reaktion eller en forsinket reaktion.

Straks-reaktionene kan indtræde i op til 4 timer efter at man er blevet stukket. De fleste af os kender symptomerne – smerte, hævelse og rødmen.
Nogle personer oplever værre reaktioner i form af voldsommere hævelse omkring stikstedet, dertil kan komme mild feber kvalme, træthed og smerte?
Den alvorligste straks-reaktion er anafylaksi.
Symptomerne er alvorlige, personen bliver rød og får kløe, får nældefeber evt. nysen og løbende næse. Halsen kan begynde at hæve, der kan tilstøde åndedrætsproblemer. Mavekramper, kvalme og opkastning kan forekommel og dertil også diarrea. I sin alvorligste form kan anafylaksi, der ikke hurtigt behandles føre til uregelmæssig hjerterytme, chock og evt. død.
1 person om året dør af anafylaksi efter insektstik i Danmark.

En forsinket reaktion kan indtræde efter mange timer og helt op til en uge efter stikket. Symptomerne er nældefeber, feber, ledsmerter og træthed. Personer, der oplever en forsinket reaktion, er senere i risiko for at udvikle anafylaksi, hvis de bliver stukket igen.

Hvad kan man gøre:

Undgå at blive stukket – det er det bedste råd.
Her kan påklædningen være en stor hjælp.
Undgå tøj der ikke lukker til. Det øger risikoen, når hvepsen kan kan komme i klemme i flagrende tøj.
Når man arbejder i haven kan det være en god ide at anvende handsker.
Brug sko eller støvler og ikke sandaler. Mørkt tøj og tøj med spraglet mønster i kraftige farver tiltrækker hvepse og bier. Vælg i stedet hvidt eller pastelfarver.
Pas desuden på med deodoranter eller stærk parfume.
Når man spiser udendørs kan det være en god ide at dække mad og affald til, så det ikke tiltrækker hvepse og bier.

Er man blevet stukket:

Ingen tidligere allergiske reaktioner, så kan man tage en aspirin, hvis smerten er voldsom og bruge is til at reducere hævelsen.

Har man derimod oplevet reaktioner tidligere er første skridt at tage en antihistamintablet – desuden kan det være en stor hjælp for personer, der kommer til hjælp, hvis man har en medaljon, der kan fortælle at man er allergisk overfor insektstik. Der ud over kan det være, at lægen har forsynet en med en EpiPen, som man kan tage, hvis en anafylaktisk reaktion er under opsejling. Derefter er det vigtigt at komme under medicinsk behandling så hurtigt som muligt.
Ring 112.

Er man i gruppen af personer, der oplever en forsinket reaktion, kan det måske være en god ide at spørge sin læge om vaccinationsbehandling er en mulighed. Det reducerer risikoen for at udvikle anafylaktiske reaktioner, hvis man senere skulle blive stukket.

SØG LÆGE:

Hvis du er blevet stukket i munden eller i/på halsen
Hvis du bliver utilpas, svimmel, eller får opkastningsfornemmelser.
Hvis du tidligere har haft en alvorlig reaktion og ikke har din akutmedicin på dig.

 

Bestil pjecen om allergivaccination mod hvepse- og bigift

Pollenallergikere bør begynde allergi-vaccination om efteråret

af Christian Thue Frank.

For mange danskere betyder forårets komme et kedeligt gensyn med røde øjne, kløe og en næse, der løber. For dem er foråret måske den værste tid på året, fordi de ikke kan tåle den store mængde pollen i luften. For dem kan Allergivaccine måske være løsningen.

Hvis pollenallergikerne skal nyde det kommende forår ligeså meget som resten af befolkningen, skal de begynde deres behandling med allergivaccine i dette efterår.

Den fulde virkning af allergivaccinen opnås nemlig efter 15 ugers opdoseringsfase.

For birkeallergikerne er det sidste frist netop nu, da birkepollen kan invadere luften allerede i januar-februar. Græs- og bynkeallergikerne har lidt længere tid at løbe på, da deres allergisæson indtræder senere. Få overblik over de enkelte pollensæsoner på allergikalenderen.

En behandling med allergivaccine er en sikker og effektiv behandling af allergikere med allergi over for birk, græs og bynke. Det er dokumenteret i adskillige studier. 1,2,3.

Allergivaccine:

* Reducerer såvel astma- som høfebersymptomer

* Reducerer forbruget af supplerende, symptomdæmpende allergimedicin

* Reducerer overfølsomheden målt ved allergitest

* Øger patienternes velbefindende, fysiske formåen og livskvalitet

* Forebygger udvikling af allergisk astma og nye allergier

* Har helbredende potentiale

Allergivaccine mod pollenallergi har en effektrate på mellem 65 og 80%. Det vil sige, at mellem 65 og 80% af alle allergivaccinationspatienter med pollenallergi opnår symptomfrihed eller en betydelig reduktion af symptomer — og dermed reduktion af medicinforbrug.

1.Bødtger U. et al: The safety and efficacy of subcutaneous birch pollen immunotherapy. Allergy 2002:57:297-305.
2. Arvidsson M. et al: Effect of 2-year placebo-controlled immunotherapy on airway symptoms and medication in patients with birch pollen allergy.
3. J. Allergy Clin. Immun., May 2002. Jacobsen L. et al: Immunotherapy with partially purified and standardized tree pollen extracts. Allergy 1997:52:914-920.

Stillet til rådighed af ALK Abello.