>>>: Hud

Piercing – nye regler for nikkelindholdet i smykker

De nye regler betyder, at forbuddet mod indhold af nikkel i de smykker, som er beregnet til at sidde i nylavede piercinger, så længe hullet heler, bliver ophævet. Der indføres i stedet en grænse på 0,2 mikrogram/cm2 /uge for, hvor meget nikkel, der må frigives fra smykkerne. Samme grænse kommer til at gælde for alle smykker, som bruges til huller i ørerne og piercinger andre steder på kroppen. Det er en skærpelse i forhold til de nuværende regler, hvor grænsen er 0,5 mikrogram/cm2/uge. Om ændringen vil medføre et øget antal tilfælde af nikkelallergi, vil blive fulgt nøje af Videnscentret for Allergi i samarbejde med Miljøstyrelsen. Læs om nikkel på Videncenter for Allergi

Børneeksem og daginstitutioner

I en tysk undersøgelse blev det påvist, at børn har en øget risiko for at få eksem, når de passes i daginstitution inden de er 2 år gamle. Undersøgelsen sammenlignede en gruppe børn fra det tidligere Østtyskland, og en gruppe børn fra Vesttyskland. I Østtyskland gik ca 55% af børnene i daginstiution før 2 års alderen i modsætning til kun 6% i Vesttyskland. Forskerne har ikke undersøgt hvilke faktorer, der kunne udløse eksem, men peger på, at der kan være forskellige muligheder: Børnene i institution bliver udsat for flere allergener og mikroorganismer, end de ville blive hjemme – desuden skal man være opmærksom på, at børnene i daginstitution også kan være udsat for stress – en faktor der påvirker vores immunsystem. Allergy 17 august 2010

Solcreme 2010

IMS offentliggjortde i 2009 en undersøgelse af indholdsstoffer i solcremer til børn og voksne. Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af deklarationerne på produkterne. 8 ud af ti produkter til børn indeholdt ikke parfume – 2 gjorde. Det ene af de 2 produkter indeholdt flere af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer. Til voksne var 10 af 22 de undersøgte produkter uden parfume. Af de produkter der indeholdt parfume, havde seks et indhold af en eller flere af de deklarationspligtige parfumestoffer. Man kan bruge undersøgelsen som en vejledning. IMS har varslet en opdatering snarest. Se opdateret viden på IMS hjemmeside.

asdf