>>>: Mad

Fødevareallergi eller

Et nyt studie i USA viser at 1 af 10 personer har fødevareallergi, men at 1 af 5 mener at de er allergiske overfor fødevarer. Igen er det vigtigt at slå fast at man har fødevareallergi nå en læge har undersøgt en grundigt og med de rigtige metoder. Der er en høj risiko for at man unødvendigt undgår fødevarer man har godt af at indtage, eller at man går med en uopdaget fødevareallergi og at man derfor risikerer pludselig at få et anafylaktisk anfald. KILDE

Bakterieflora i tarmen

Når man ser på udviklingen af overfølsomhed, eksem og astma hos nyfødte og hos børn bliver det stadig tydeligere at der er en sammenhæng med bakteriefloraen i tarmene. Hvis der er for mange bakterier af bestemte arter (Bacteroidaceae, Clostridiaceae, and Enterobacteriaceae) og færre af andre arter (Bifidobacteriaceae and Lactobacillaceae) ses der en større risiko for udvikling af overfølsomhed, eksem og astma. Med en nedsat diversitet i bakteriefloraen ses der en sammenhæng med udviklingen af allergiske sygdomme. Denne sammenhæng er mindre tydelig hos ældre børn, hvorfor det antages at de bakterier man udsættes for meget tidligt i livet har en stor betydning for den senere risiko for at udvikle allergiske sygdomme – eller undgå udvikling af allergiske sygdomme. KILDE