>>>: Indeklima

Undgå brug af farvespray indendørs

Miljøstyrelsen har ladet foretage en undersøgelse af kemiske stoffer i julespray (sne, guld, glimmer mv.). Undersøgelsen viser, at anvendelsen af disse produkter er yderst problematisk, fordi de oftest har et indhold af organiske opløsningsmidler, som ved indånding kan forårsage svimmelhed, hovedpine og luftvejsirritation. Det gælder for glimmer-, guld-, sølv- og kobberspray og for visse typer af julesne på spray. mst.dk

Levende lys

Afbrænding af levende lys kan give anledning til indeklimaproblemer pga. luftforurening. Forureningen skyldes dels de stoffer, som lysene indeholder før afbrænding og dels stoffer, der dannes under forbrændingen af lysene. For at minimere sodning, bør man undgå at stille lysene i træk, huske at klippe vægen ned og slukke lysene ud, hvis de oser. Desuden kan duftlys indeholde allergifremkaldende stoffer.

Palmeolielys

Følgende tip har vi modtaget fra en bruger af vore sider, som selv er hårdt ramt af MCS:
Hvis man har svært ved at tåle almindelige levende lys, kan et godt alternativ være palmeolielys. De hverken lugter eller oser. De indeholder ingen former for kemi, og farverne er fremstillet, så de ligger UNDER de strenge grænseværdier EU har fastsat for farvestoffer i legetøj. De er derfor uskadelige.

Skolelederes rygevaner påvirker

En ny dansk undersøgelse viser, at på efterskoler, hvor skolelederen ryger, er der flere elever og lærere der ryger, end der er på de skoler, hvor skolelederen ikke ryger. Årsagen skal tilsyneladende findes i om skolen har en aktiv eller passiv rygepolitik. Undersøgelsen på 14 efterskoler har vist, at på de ni skoler, hvor der herskede en passiv rygepolitik, var 8 af skolelederne rygere. På de sidste 5 skoler var lederne ikke-rygere og her herskede en aktiv rygepolitik. sundhed.dk

Skimmelsvampeskader – undersøgelse og renovation.

By og Byg har netop udgivet to anvisninger om, hvordan man undersøger for skimmelsvamp og hvordan man renoverer bygninger, der er angrebet af skimmelsvamp. Materialet er meget grundigt og kan give gode ideer om, hvor skimmelsvamp kan gemme sig i vore huse. Skimmelsvamp er en medvirkende årsag til udvikling af bl.a. allergi og astma og skal undgås for enhver pris.  23-10-2003.

Læs mere her (læg gerne kommentarer til andre steder også):

Indeklimaportalen

Helbredsproblemer ved skimmelsvamp

Hvad kan man gøre