Astma – nej tak.


Dorte Juul Poulsen

Klitrose

Denne bog, som handler om forebyggelse og behandling
af astma, kan være et redskab til større forståelse af sygdommen samt indsigt i, hvad den enkelte selv kan gøre for at kontrollere sin astma.

Forfatteren er uddannet sygeplejerske og er desuden ernæringsterapeut, så hun har indsigt i både den medicinske behandling af astma og i de livsstilsændringer, som angiveligt kan resultere i færre astmaanfald.

Bogen indledes med en grundig beskrivelse af åndedrætsorganerne og selve åndedrættet samt udførlige åndedrætsøvelser. Dernæst følger en beskrivelse af, hvad astma egentlig er, hvorfor man får astma, hvordan man måler lungefunktionen osv.. Herefter følger en grundig gennemgang af den medicinske behandlig af astma, behandlingens virkning og evt. bivirkninger samt råd om, hvordan man vurderer sværhedsgraden
af et anfald.

Så følger et afsnit, der beskriver immunsystemet og dets betydning for vores sundhed og velbefindende. Der er en gennemgang af, hvilke faktorer der kan påvirke vores immunsystem i positiv såvel
som negativ retning.

Kostens betydning for sundhed og sygdom tillægges stor vægt, og læseren får råd om, hvordan man sikrer sig en optimal ernæring samt om, hvordan den daglige kost bedst sammensættes og tilberedes. Bogen indeholder desuden en lang række opskrifter til sunde og nærende retter til alle dagens måltider. En vitamin- og mineralguide er der også blevet plads til i bogen. Den forklarer de forskellige vitaminer og mineralers funktion og fortæller, hvilke fødevarer der indeholder hvilke vitaminer og mineraler. Også forskellige urter og deres mulige gavnlige virkning gennemgås,
ligesom der er en kort gennemgang af forskellige alternative behandlingsformer.

Livsstilsfaktorer som f.eks motion nævnes også i bogen, hvor forfatteren understreger, hvor vigtig motion er for helbredet og velværet, ligesom der peges på, at træning kan styrke lungekapaciteten også hos astmatikere.

Afslutningsvis har bogen korte afsnit om atopisk eksem, immunsystemet, eliminationsdiæt samt om kulhydraternes indflydelse på insulinproduktionen.

Alt i alt en spændende bog, som anskuer astma fra flere forskellige vinkler og anviser flere veje til at opnå kontrol
over sygdommen.