Astma- og Allergihåndbogen

Jørgen Lund
Høst & Søn

Har man selv eller en nær pårørende
astma eller allergi vil Astma-og Allergihåndbogen kunne give svar på
mange af de spørgsmål, der dukker op i den situation.
Fofatteren er speciallæge i almen medicin, og har bl.a. været tilknyttet
Astma-Allergi Forbundet i omkring 20 år. Han har desuden forsket i sammenhængen
mellem astma og livsstil.

Jørgen Lund skriver i sit forord til bogen:”Astma og allergi
er en af de sygdomsgrupper hvor det har den allerstørste betydning at
man selv ved noget om sygdommen, at man selv tager et medansvar for hvordan
sygdommen forløber, kort sagt skal man uddannes til at blive ekspert
i sin egen sygdom.”

Når det gælder om at tilegne sig viden om astma og allergi,
er man godt hjulpet, når man har læst Astma- og Allergihåndbogen,som
er spækket med fakta om disse sygdomme.

Bogen begynder med et afsnit, som er kaldt “Værd at vide om allergi
og astma”. Her gennemgår forfatteren nogle grundlæggende temaer,
som f.eks. atopi, arvelighed, behandlingsmuligheder og det vigtige samarbejde
mellem læge og patient.

Dernæst følger en grundig gennemgang af astma, som den typisk ytrer
sig i forskellige aldersgrupper fra spædbarnsstadiet og op til voksenalderen.
Bogen beskriver symptomer,sygdomsforløb, udredning og behandling, som
kan variere noget fra den ene aldersgruppe til den anden.

De følgende afsnit i bogen omhandler bl.a. de andre allergiske sygdomme
høfeber, børneeksem, fødemiddelallergi, nældefeber
osv.

Desuden rummer bogen afsnit om rygestop, om stress og dens betydning for sundhed
og sygdom samt en række andre relevante temaer.

Sidst men absolut ikke mindst byder bogen på et omfatttende astma- og
allergileksikon, som rummer mere end 200 stikord – dette er med til at gøre
bogen til et værdifuldt opslagsværk for enhver familie, som har
astma eller allergi inde på livet.

Gennem hele bogen giver forfatteren udtryk for åbenhed overfor alternative
behandlingsformer, som også beskrives.