Astma

Trine Holm-Jensen

Hovedland

Trine Holm-Jensen er uddannet sygeplejerske og desuden ernæringsterapeut og har stor erfaring i, hvordan astma kan bedres dels gennem medicinsk behandling dels gennem livsstilsændringer.

Forfatteren skriver i bogens indledning, at hun har skrevet bogen på baggrund af sine erfaringer fra samarbejdet med mange mennesker med astma. Endvidere udtrykker hun ønske om, at bogen vil give inspiration til livsstilsændringer, der kan medføre færre astmasymptomer.

Bogen er skrevet i to dele, hvoraf den første prøver at afdække årsager til astma, mens anden del foreslår forskellige veje til at opnå færre symptomer.

Bogen indledes med en grundig gennemgang af, hvad der egentlig sker i kroppen under et astmaanffald, og hvorfor det sker. Herefter følger en kort beskrivelse af den medicinske behandling af astma.

Bogens næste afsnit behandler forskelle og ligheder mellem den traditionelle og den funktionelle indfaldsvinkel til astma. Forfatteren fortæller om de almindeligste astma-triggere og kommer ind på emner som: immunsystemets balance, kostvaner, tarmflora og meget mere.

I bogens anden del omtales bl.a. udelukkelsesdiæter, provokationer og kostomlægning, ligesom forfatteren belyser betydningen af det omgivende miljø og psykisk velbefindende. Denne del af bogen rummer også enkelte opskrifter på glutenfri brød.

Alt i alt en lille bog spækket med værdifuld baggrundsviden om astma samt masser af forslag og inspiration til, hvad den enkelte astmatiker selv kan gøre for at opnå bedre kontrol med sin astma.