Når sygdom forløser

Ulla Rung Weeke
Borgen

Ulla Rung Weeke er psykolog og kropsterapeut. Hun var i en lang årrække projektleder på Rigshospitalets Allergiskole og har senere selv oprettet Skolen for Psykosomatik i Nordsjælland. Hun har således mange års erfaring med behandling af bl.a. allergiske sygdomme.

Forfatteren anskuer overfølsomhedssygdomme på en ny måde, hvor hun kombinerer naturvidenskabelige fakta med alternative og holistiske ideer. Denne kombination finder udtryk i en opfattelse af, at allergiske sygdomme kan være kroppens reaktion på en belastning fra fortrængte, smertefulde oplevelser. En spændende indfaldsvinkel til de allergiske sygdomme, som plager flere og flere.

Bogen indeholder en række cases med beskrivelser af behandlingsforløb, hvor forskellige symptomer som f. eks. astma og eksem bedres betydeligt, når patienten grundigt får bearbejdet forskellige følelsesmæssige belastninger og blokeringer.

Vi præsenteres bl.a. for en 32 årig kvinde, som siden spædbarnsalderen har været plaget af atopisk eksem. Da kvinden får hjælp til at bearbejde smertefulde følelser, som i mange år har været fortrængt, bedres hendes eksem markant.

Der fortælles også i bogen om en 42 årig mand, der lider af astma i middelsvær grad. Også han oplever en betydelig bedring af sin sygdom, da han gennem terapi får bragt orden i fortrængte følelser, som har præget ham siden barndommen.

Bogen viser således nye veje til, hvordan man gennem arbejdet med sine følelser, spændinger og eventuelle angst kan bevæge sig ind i en helbredende proces, hvor kroppen giver slip på overfølsomhedsreaktionerne.
En meget spændende bog, som kan give megen inspiration til at anskue allergi i et nyt perspektiv.