Fødevarer

Der er på det seneste offentliggjort flere studier der peger på at man ved at indtage megt små mængder af fødevarer man ikke tåler evt. ville kunne reducere risikoen for fødevareallergiske reaktioner. Stadig flere studier dukker op der belyser problemet fra forskellige sider. Vi vil forsøge at samle flere af resultaterne på denne side.

Der er offentliggjort et studie (27.6.2016) hvor børn i 4-6 måneders alderen enten blev introduceret til æg eller placebo. Forskerne fandt ikke belæg for at fast indtagelse af æg fra 4 – 6 måneders alderen ændrede grundlæggende på risikoen for udvikling af æg-allergi da børnene blev 1 år gamle. Kilde