Hvad er allergivaccination?

Hvis du er allergisk, ved du sikkert allerede, hvilke allergener du reagerer allergisk på. I dag er det muligt langsomt at vænne kroppen til allergener ved en målrettet allergivaccinationsbehandling. Det vil sige at man sprøjter en lille smule af det stof, man er allergisk over for, ind i kroppen og det er muligt derved langsomt at ændre immunforsvarets reaktion (Så høfeber-, nældefeber-, astma- reaktionerne bliver væsentligt formindsket).

Vaccinationsbehandlingen tager lang tid – 3 – 5 år – men resultatet er positivt for langt de fleste. De bliver ofte helt fri for deres symptomer og alle oplever de allerede i starten af behandlingsforløbet færre symptomer og et faldende medicinforbrug. Der ud over ser det ud til, at allergivaccination også kan forebygge, at man senere udvikler astma.
Desværre ses det nemlig ofte, at atopikere oplever en gradvis forværring af deres allergi, der går mod stadig værre stadier, for til slut at ende med astma. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at man hele tiden får den rigtige behandling, så allergien ikke udvikler sig til astma.

Hvordan foregår allergivaccination?
Først skal lægen udrede din allergi. Det er vigtigt præcist at finde ud af, hvad du er allergisk overfor. Mange mennesker er allergiske overfor en enkelt ting i deres omgivelser, andre lider af allergi over for rigtigt mange forskellige ting. Derfor er det vigtigt at du bliver grundigt undersøgt. Når du er blevet det, vil det være muligt at tilrettelægge en strategi for din behandling. Er du allergisk overfor en eller få ting, som man har fremstillet allergivacine for, kan du komme i allergivaccinationsbehandling.
I 15 uger bliver man vaccineret en gang om ugen med meget små mængder af det man reagerer allergisk overfor. Doserne øges ganske lidt i denne periode så man langsomt vænnes til allergenet. I løbet af de 15 uger kommer man op på et dosisniveau, som man så skal have hver anden måned i de næste 3-5 år. Dette sidste lange forløb er med til at give en god langtidsbehandling.

Hvem kan behandles med allergivaccination?
Det er muligt at behandle med op til 4 allergener. Men ellers er der grund til at overveje allergivaccination, hvis man er moderat til svært plaget af sin høfeber.

Allergikere, der ikke kan opnå tilstrækkelig symptomfrihed med almindelig symptombehandling som antihistaminer, astmamedicin etc.

Allergikere, der har dagligt behov for profylaktisk/forebyggende medicin over en længere periode.

Allergikere der er følsomme overfor allergener, som ikke kan behandles/elimineres tilstrækkeligt (dog max. 3-4 allergener)

Allergiker med mild til moderat astma eller høfeber overfor allergener, hvor man ved at der er effekt på allergien ( – det skal være vist i kliniske studier)

Bliver man helt fri for at skulle tage anden medicin?
Som det ser ud i dag vil man opleve, at medicinforbruget bliver reduceret – men der kan stadig være behov for symptombehandling. Ligesom det også er nødvendigt, i størst muligt omfang, at fjerne de allergener, der udløser allergien.

Hvad kan man allergivaccinere for idag?
I dag er det muligt at allergi-vaccinere for:

Pollen
Græs, birk og bynke

Dyr
Hund og kat

Husstøvmider

Insekter
Bi og hveps