Astmarisiko ved smertemedicin

En del smertestillende medicin indeholder acetylsalicylsyre (bl.a. Aspirin, Treo, Kodimagnyl) 20% af astmatikere er allergiske over for dette stof. Acetylsalicylsyre kan (hvis man er allergisk over for det) give voldsomme astmaanfald og forskere anbefaler, at man ved mærkning advarer astmatikere mod risikoen. Dit liv -forår 2004. Se information på sundhed.dk