Omfang af allergisk luftvejssygdom i Danmark

I Ugeskrift for Læger nr. 14/2004 kan man læse, at der er sket en markant stigning i antallet af personer, der har allergiske luftvejslidelser. Samtidig viser to danske undersøgelser , at der er markant flere, der udvikler allergiske luftvejslidelser i gruppen af personer født efter 1960 i forhold til gruppen født før 1960. Man antager … Læs mere Omfang af allergisk luftvejssygdom i Danmark