Teknologirådet

Teknologirådet udgav i slutningen af 2000 “Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001 – 2005“. Rapporten gennemgår bl.a. definitionerne på overfølsomhed og allergiske sygdomme. Der er et afsnit om forebyggelse, samt en gennemgang af dels sundhedsvæsenets behandlingstilbud og dels de alternative behandlingsmuligheder.