Tag Archives: anafylaktisk reaktion

Fødevareallergi eller

Et nyt studie i USA viser at 1 af 10 personer har fødevareallergi, men at 1 af 5 mener at de er allergiske overfor fødevarer. Igen er det vigtigt at slå fast at man har fødevareallergi nå en læge har undersøgt en grundigt og med de rigtige metoder. Der er en høj risiko for at man unødvendigt undgår fødevarer man har godt af at indtage, eller at man går med en uopdaget fødevareallergi og at man derfor risikerer pludselig at få et anafylaktisk anfald. KILDE

Anvendelse af allergivaccination – opdatering på sikkerhed

Ved en gennemgang af artikler, der er offentliggjort i de senere år om allergivaccination, både som injektioner og tabletter, bliver det slået fast at det er en sikkerbehandlingsform. Det understreges at behandlingen skal gives af læger der er fortrolige med behandling af evt. anafylaktiske reaktioner. Disse kan stadig i sjældne tilfælde opstå i forbindelse med opstart af allergivaccinations behandling. Link

Peanutallergi – forebyggelse?

– er det muligt at finde en urtemedicin, der kan forebygge anafylaktiske reaktioner?

Peanutallergi er i fremmarch. Man mener, at årsagen er, at peanut anvendes mere og mere som “skjult” ingrediens i rigtig mange fødevarer. I USA, hvor man i det hele taget anvender peanut mere end i Danmark, er peanut skyld i 2/3 af de fatale anafylaktiske chock.

I USA er af børn med peanutallergi fordoblet i perioden fra 1997 til 2002. I Danmark ser man også en stigning.

I dag er der ingen forebyggende behandling, og i modsætning til andre fødevareallergier, som man normalt vokser sig fra, er peanutallergi livslang. Er man blevet allergisk overfor peanut, er den eneste mulighed for at undgå allergiske reaktioner, at undgå enhver kontakt med peanut.

I og med at peanut anvendes stadig mere i fødevareindustrien, er denne ofte skjulte ingrediens et lurende problem for alle peanutallergikere.

Som ved alle former for allergi har peanutallergi en voldsom negativ effekt på livskvaliteten, ikke blot for det ramte familiemedlem, men også for resten af familien.

Der er undersøgt mange forskellige behandingsformer, men selv vaccinationsbehandling mod peanutallergi synes kun at virke, så længe injektionerne gives. Derefter ophører virkningen. Dette er stik modsat det, man ser ved f. eks vaccinationsbehandling mod græspollenallergi.

I bestræbelserne på at finde en alternativ behandling er man blevet opmærksom på en kinesisk urtemedicin, som i museforsøg har vist en god effekt ved allergiske reaktioner forårsaget af peanut. Desværre indeholder den originale medicin et par problematiske stoffer – disse stoffer har man forsøgt at fjerne fra urtemedicinen og det ser ud til, at man stadig opnår den allergidæmpende effekt uden de to problematiske ingredienser.

I et forsøg, hvor man anvendte den nye urtemedicin, viste det sig, at medicinen havde en forebyggende effekt på anafylaktiske reaktioner (forårsaget af peanut) i op til 5 uger. Forskerne mener, at det på den baggrund er realistisk at tro, at der vil kunne udvikles en urtemedicin til behandling af allergiske reaktioner på peanut.

Kilde: J. Allergy Clin Immunol 2005;171-78.

Allergi overfor bi- og hvepsestik

Undgå at blive stukket af bier og hvepse
– det er det bedste råd, især hvis du er allergisk overfor bi- eller hvepsestik. Episoden her i slutningen af september fra Århus, hvor mange personer blev stukket af gale gedehamse, er en advarsel om, at der her om efteråret er en større risiko for at blive stukket.

Årsagen kan søges i det faktum at hvepsene ikke længere har så let ved at skaffe føde. Derfor strejfer de mere om og er tilsyneladende mere irritable. Bierne skulle gerne være ved at være indvintrede og skulle ikke være det store problem længere.

Den allergiske reaktion på insektstik er enten en straks-reaktion eller en forsinket reaktion.

Straks-reaktionene kan indtræde i op til 4 timer efter at man er blevet stukket. De fleste af os kender symptomerne – smerte, hævelse og rødmen.
Nogle personer oplever værre reaktioner i form af voldsommere hævelse omkring stikstedet, dertil kan komme mild feber kvalme, træthed og smerte?
Den alvorligste straks-reaktion er anafylaksi.
Symptomerne er alvorlige, personen bliver rød og får kløe, får nældefeber evt. nysen og løbende næse. Halsen kan begynde at hæve, der kan tilstøde åndedrætsproblemer. Mavekramper, kvalme og opkastning kan forekommel og dertil også diarrea. I sin alvorligste form kan anafylaksi, der ikke hurtigt behandles føre til uregelmæssig hjerterytme, chock og evt. død.
1 person om året dør af anafylaksi efter insektstik i Danmark.

En forsinket reaktion kan indtræde efter mange timer og helt op til en uge efter stikket. Symptomerne er nældefeber, feber, ledsmerter og træthed. Personer, der oplever en forsinket reaktion, er senere i risiko for at udvikle anafylaksi, hvis de bliver stukket igen.

Hvad kan man gøre:

Undgå at blive stukket – det er det bedste råd.
Her kan påklædningen være en stor hjælp.
Undgå tøj der ikke lukker til. Det øger risikoen, når hvepsen kan kan komme i klemme i flagrende tøj.
Når man arbejder i haven kan det være en god ide at anvende handsker.
Brug sko eller støvler og ikke sandaler. Mørkt tøj og tøj med spraglet mønster i kraftige farver tiltrækker hvepse og bier. Vælg i stedet hvidt eller pastelfarver.
Pas desuden på med deodoranter eller stærk parfume.
Når man spiser udendørs kan det være en god ide at dække mad og affald til, så det ikke tiltrækker hvepse og bier.

Er man blevet stukket:

Ingen tidligere allergiske reaktioner, så kan man tage en aspirin, hvis smerten er voldsom og bruge is til at reducere hævelsen.

Har man derimod oplevet reaktioner tidligere er første skridt at tage en antihistamintablet – desuden kan det være en stor hjælp for personer, der kommer til hjælp, hvis man har en medaljon, der kan fortælle at man er allergisk overfor insektstik. Der ud over kan det være, at lægen har forsynet en med en EpiPen, som man kan tage, hvis en anafylaktisk reaktion er under opsejling. Derefter er det vigtigt at komme under medicinsk behandling så hurtigt som muligt.
Ring 112.

Er man i gruppen af personer, der oplever en forsinket reaktion, kan det måske være en god ide at spørge sin læge om vaccinationsbehandling er en mulighed. Det reducerer risikoen for at udvikle anafylaktiske reaktioner, hvis man senere skulle blive stukket.

SØG LÆGE:

Hvis du er blevet stukket i munden eller i/på halsen
Hvis du bliver utilpas, svimmel, eller får opkastningsfornemmelser.
Hvis du tidligere har haft en alvorlig reaktion og ikke har din akutmedicin på dig.

 

Bestil pjecen om allergivaccination mod hvepse- og bigift